;
20.12.2021 12.45
Ajankohtaista, Projektit, Lehdistötiedotteet

Fingrid parantaa Iin ja Oulun välistä sähkön siirtokykyä tuulivoimatuotannon lisääntyessä

Fingrid on päättänyt rakentaa Iin ja Oulun välille uuden 26 kilometriä pitkän 110 kilovoltin voimajohdon vuosien 2023–2024 aikana. Voimajohdon rakentamisen yhteydessä uusitaan samalla reitillä kulkevaa ikääntynyttä johtoa. Investoinnit mahdollistavat päästöttömän tuulivoimatuotannon liittämisen kantaverkkoon ja parantavat alueen sähkönsiirron käyttövarmuutta.

Iin ja Kemin välisellä alueella 110 kilovoltin verkon sähköntuotanto kasvaa noin 1000 megawattiin vuoteen 2025 mennessä. Kun sähkön tuotantoylijäämä lisääntyy, Iin ja Oulun välillä kulkeva kantaverkon siirtokapasiteetti jää riittämättömäksi. Siirtokapasiteetin parantamiseksi Fingrid rakentaa uuden 110 kilovoltin voimajohdon Iissä sijaitsevan Isokankaan ja Oulussa sijaitsevan Leväsuon sähköasemien välille. Isokankaan sähköasemaa myös laajennetaan, jotta uusi voimajohto voidaan liittää kantaverkkoon.

Uusi voimajohto sijoittuu 12 kilometrin matkalta nykyisen 110 kilovoltin Leväsuo – Isokangas A -voimajohdon rinnalle ja 14 kilometrin matkalta sen paikalle. 14 kilometrin yhteispylväsosuus sijoittuu Leväsuon sähköasemalta Kiiminkijoen pohjoisrannalle ja korvaa tältä matkalta nykyisen, pian käyttöikänsä päässä olevan, 110 kV Leväsuo – Isokangas A -voimajohdon. Voimajohdon rakentuminen ajoittuu vuosille 2023–2024, ja uusi yhteys on valmis vuonna 2024.

Uusi voimajohto mahdollistaa lisääntyvän tuulivoimatuotannon siirtämisen alueelta kulutukseen ja parantaa Oulun seudun kantaverkon käyttövarmuutta. Tulevien vuosien investoinnit kantaverkkoon ovat mahdollistamassa Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Lisätietoja:
Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039