;
31.3.2021 10.56
Ajankohtaista

Fingrid Oyj:n vuosikertomus 2020 on julkaistu

Fingrid on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuskokonaisuuden suomen- ja englanninkielisenä. 

Fingridin vuoden 2020 vuosikertomus muodostuu kuudesta raportista: liiketoimintakatsaus, hallituksen toimintakertomus, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja tunnusluvut tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti sekä yritysvastuu ja kestävä kehitys. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.fingrid.fi/vuosikertomus ja englanniksi osoitteessa https://www.fingrid.fi/en/annualreport. Raportit ovat luettavissa erillisinä raportteina, mutta kokonaisuuden voi lukea myös yhtenä PDF-kokonaisuutena.

Tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Tiedosto on saatavilla osoitteessa www.fingrid.fi.

”Valittu uusi raportointimalli on lukijalle selkeämpi kokonaisuus, joka pyrkii paremmin palvelemaan erilaisia lukijoita, niin sijoittajia kuin alan toimijoitakin. Samalla haluamme edelleen edistää avoimuutta ja vastata listayhtiöille asetettaviin, yhä kasvaviin raportointivaatimuksiin. Yritysvastuu- ja kestävä kehitys -raporttimme on entistä laajempi kokonaisuus, johon olemme kiinnittäneet tänä vuonna erityistä huomiota. Jatkossa – vuodesta 2021 eteenpäin – vastuullisuustavoitteemme jaotellaan ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ns. ESG-malli). Kullekin olennaiselle asialle on asetettu lyhyen aikavälin tavoitteet ulottuen vuoteen 2025 sekä pitkän aikavälin tavoitteet aina vuoteen 2035 saakka”, toteaa Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell.  

Lisätiedot: 

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5213

Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5267

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi

Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen kansainvälisten, EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n ja Fingrid Datahub Oy:n. Osakkuusyhtiönä on käsitelty eSett Oy, jossa omistus on 25,0 prosenttia. Yhtiön velkakirjat on noteerattu Lontoon ja Dublinin pörsseissä. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön sekä sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.