;
7.4.2021 12.43
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 7.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Järvi ja hallituksen varapuheenjohtajana Päivi Nerg. Muut hallituksen jäsenet ovat Hannu Linna, Sanna Syri ja Esko Torsti. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 53 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 600,00 euroa, yhteensä enintään 135 614 200,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä on 35 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 000,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 89 980 000,00 euroa osinkoa maksetaan 12.4.2021. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen osinkoerä on määrältään enintään 18 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 600,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 45 634 200,00 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428

Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419