;
7.4.2021 12:43
Aktuellt, Börsmeddelanden

Beslut vid Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag den 7.4.2021 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för 2020, behandlade förvaltningsorganens ersättningsrapport för 2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Juhani Järvi fortsätter som styrelseordförande och Päivi Nerg som vice styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Hannu Linna, Sanna Syri och Esko Torsti. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats.

Bolagsstämman beslutade om en utdelning på högst 53 500,00 euro per A-aktie och högst 19 600,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 135 614 200,00 euro. Den första delen på 35 500,00 euro per A-aktie och 13 000,00 euro per B-aktie, sammanlagt 89 980 000,00 euro, betalas ut den 12.4.2021. Dessutom gav bolagsstämman styrelsen fullmakt att besluta om utbetalning av en eventuell andra del efter att halvårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Den andra delen uppgår till högst 18 000,00 euro per A-aktie och högst 6 600,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 45 634 200,00 euro. Fullmakten gäller fram till bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Till revisor för bolaget valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, som utsett CGR Heikki Lassila till huvudansvarig revisor.

Mer information:

Verkställande direktör Jukka Ruusunen, Fingrid Abp, tfn 030 395 51 40 eller 040 593 84 28

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, Fingrid Abp, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19