;
27.5.2021 12.10
Ajankohtaista

Fingrid on jälleen vuoden Vastuullisin Työnantaja!

Fingrid on valittu vuoden 2021 Vastuullisimmaksi Työnantajaksi. Vastuullisuusindeksimme oli huikeat 4,25, joka oli suurten yritysten sarjassa tutkimuksessa mukana olleiden työnantajien paras tulos. Vuoden Vastuullisin Työnantaja julkistettiin Oikotien Suuren työelämän vastuullisuustutkimuksen päätöswebinaarissa 27.5.

Fingrid sai vuoden Vastuullisimman Työnantaja -palkinnon jo toistamiseen, sillä sijoitus oli ensimmäinen myös viime vuonna. Kevään aikana toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin mielikuvaa työnantajan vastuullisuudesta kuudella eri aihepiirillä: syrjimättömyydellä, joustamisella ja työelämän tasapainolla, esimiestyöhön panostamisella, työn sisällöllä ja merkityksellisyydellä, palkkauksella ja palkitsemisella sekä hakijakokemuksella. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 35 eri kokoista organisaatiota eri toimialoilta ja vastaajia oli yhteensä 6058.

Vastuullisuus on Fingridissä olennainen osa työpäivää, onhan jo perustehtävämme itsestään vastuullinen. Vastaamme siitä, että suomalaisilla on sähköä joka hetki. Toimintavarma kantaverkko on yhteiskunnan perusedellytys. Olemme myös tärkeässä roolissa rakentamassa alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle Suomen tavoitellessa ilmastoneutraaliutta 2035 mennessä.

Vastuullisen perustehtävän lisäksi Fingrid on työnantajana jo vuosia määrätietoisesti panostanut henkilöstön hyvinvointiin ja kehittymismahdollisuuksiin, rohkeaan esimiestyöhön sekä avoimeen, yhteisölliseen ja tulokselliseen työyhteisöön. Pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tulokset näkyvät myös Vastuullinen Työnantaja -tutkimuksen vastauksissa, joissa korostuivat muun muassa työn merkityksellisyys, hyvä hakijakokemus, tasapuolisuus ja yhdenvertainen kohtelu sekä kannustaminen työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki kyselyyn vastanneista fingridiläisistä suosittelisi Fingridiä työpaikkana myös tuttaville ja sukulaisilleen.

Fingridillä jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja, jonka mukaisesti jokaisella on vapaus ja vastuu tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden kuitenkin, että myös muilla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Vastuullisuus näkyy jokaisen fingridiläisen päivittäisessä arjessa.

Kaikki Oikotien Suuressa Työelämätutkimuksessa palkitut on julkaistu Vastuullinen Työnantaja -kampanjan www-sivulla.