;
18.3.2021 11.45
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid Datahub Oy ja CGI Suomi Oy sopivat datahubin käyttöönoton siirtämisen kustannuksista

Vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, otetaan Suomessa käyttöön helmikuussa 2022. Järjestelmän käyttöönottoa siirrettiin syksyllä 2019 kymmenellä kuukaudella alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, kun todettiin toimialan puutteellinen valmius ottaa datahub käyttöön alkuperäisessä aikataulussa. Datahubin käyttöönottoajankohta on säädetty erillisessä käyttöönottoasetuksessa.

Käyttöönoton siirtymisen vuoksi Fingrid Datahub Oy ja CGI Suomi Oy ovat neuvotelleet datahub-järjestelmäprojektin pidentymisestä ja siitä aiheutuvan lisätyön vaikutuksista sopimukseen. Neuvottelujen tuloksena osapuolet sopivat sopimusmuutoksesta joulukuussa 2020. Sopimusmuutoksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa.

Fingrid Datahub valitsi vuonna 2018 tehdyllä hankintapäätöksellä datahub-järjestelmän toimittajaksi CGI Suomi Oy:n. Datahubin hankinnan arvo on 41,9 miljoonaa euroa. Hinnoittelu muodostuu projektitoimituksesta (14,6 milj. euroa), lisensseistä (12,0 milj. euroa) ja tuki- ja ylläpitopalveluista käyttöönottoa seuraaville neljälle vuodelle (15,3 milj. euroa).


Lisätietoa datahubista >

Tiedote 25.9.2019 datahubin käyttöönottoajankohdan siirtämisestä >

Linkki käyttöönottoasetukseen >

 

Lisätietoja
Pasi Aho, johtaja, Fingrid Datahub
Puh. 030 395 5262
etunimi@sukunimi@fingrid.fi