;
24.3.2021 09.45
Ajankohtaista, Projektit, Lehdistötiedotteet

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan sähkönsiirtoa varmistava Imatra-Huutokoski-voimajohto uusitaan

Alkuperäinen, vuonna 1934 käyttöön otettu Imatra-Huutokoski 110 kV -voimajohto on tullut käyttöikänsä päähän. Uusi voimajohto takaa Fingridin sähkön siirtovarmuuden Etelä-Savon seudulla, ja vahvistaa kantaverkon sähkön siirtokykyä eri käyttötilanteissa Etelä-Karjalassa.

Uutta voimajohtoa rakennetaan noin 130 kilometrin matkalle. Imatra-Huutokoski-voimajohdossa on kaikkiaan yksitoista Fingridin asiakasliityntää. Näitten liityntöjen kautta sähkönsiirron jakeluverkkoyhtiöt siirtävät sähköä voimajohdolta edelleen loppukäyttäjille. Sähköverkkotöiden suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä näitten alueella toimivien jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Työ on haastavaa ja vaatii hyvää suunnittelua. Lopputuloksena alueelle rakentuu nykyistä toimintavarmempi verkko, jonka siirtovarmuus kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

 

Haasteellinen hanke on jaettu kahteen osaan

Hanke on jaettu rakentamisosuuksiin A ja B. Urakoitsijana Osuudella A (Imatra-Puumala) on TMV Line Oy ja osuudella B (Puumala-Aittasuo) Destia Oy.

Asiakasliitynnät tekevät voimajohdon rakentamisvaiheesta haasteellisen, sillä rakennustyön aikaiset sähkön siirtokeskeytykset täytyy suunnitella huolellisesti, asiakkaiden kokemia sähkön siirtohäiriöitä minimoiden. ”Siirtokeskeytykset ovat haasteellisia, koska ne heikentävät hetkellisesti alueen käyttövarmuutta. Yleensä pois käytöstä oleva johto-osuus voidaan korvata, eikä sähkönjakelu häiriinny. Yhden osuuden ollessa pois käytöstä verkko on kuitenkin normaalia alttiimpi yllättäville vioille, kuten esimerkiksi ukkosen aiheuttamille jakeluhäiriöille. Jakeluhäiriöt voivat näkyä Fingridin asiakkaille lyhyinä sähkökatkoina” Fingridin käytönsuunnittelun asiantuntija Petri Hentunen toteaa.

Hanke valmistuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen vuoden 2023 aikana 2022 syksyn sijaan.  ”Haasteet kuuluvat projekteihin, mutta tässä hankekokonaisuudessa niitä on ollut erityisen paljon. Koronapandemian vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittävästi vaikuttaneet tämän projektin etenemiseen, lukuun ottamatta pieniä aikatauluviiveitä materiaalitoimitusten osalta.” projektipäällikkö Tommi Olsson Fingridiltä kertoo. Verkkovahvistusten kokonaisuuden kustannus on Fingridille noin 24 miljoonaa euroa.

Verkon rakentaminen ja töiden aikaiset keskeytykset näkyvät hyvin harvoin tavallisissa kotitalouksissa. Mahdollisiin lyhyisiin sähkökatkoihin voi halutessaan varautua lukemalla paikallisten sähköjakeluverkkoyhtiöiden ohjeistukset sähkökatkosten varalle. Keskeytykset ovat aina väliaikaisia. Valmistuessaan uudet voimajohdot vahvistavat verkkoa ja parantavat alueen sähkönjakelun luotettavuutta entisestään.

 

Lisätiedot:

Osuus A, Imatra-Puumala

Tommi Raussi, Fingrid Oyj, projektipäällikkö
puh. 030 395 5173

Osuus B, Puumala - Aittasuo

Tommi Olsson, Fingrid Oyj, projektipäällikkö
puh. 030 395 4151