;
26.3.2021 13:29
Aktuellt, Projekt

Kraftledningen mellan Imatra och Huutokoski, som säkerställer elöverföringen i Södra Savolax och Södra Karelen, moderniseras

Den ursprungliga kraftledningen för 110 kV mellan Imatra och Huutokoski, som togs i drift 1934, har kommit till slutet av sin livslängd. Den nya kraftledningen garanterar Fingrids elöverföringssäkerhet i regionen Södra Savolax, och förstärker stamnätets elöverföringskapacitet i Södra Karelen i olika driftssituationer.

En ny kraftledning byggs på en sträcka av ca 130 kilometer. På kraftledningen mellan Imatra och Huutokoski finns totalt elva anslutningar för Fingrids kunder. Via dessa anslutningar överför eldistributionsbolagen el från kraftledningen vidare till slutanvändarna. Planeringen och genomförandet av elnätsarbetena sker i nära samarbete med de i regionen verksamma eldistributionsbolagen. Arbetet innebär utmaningar och kräver god planering. Slutresultatet blir att regionen får ett driftsäkrare nät vars överföringssäkerhet kommer att räcka långt in i framtiden.

 

Ett krävande projekt uppdelat i två delar

Projektet är uppdelat i två byggavsnitt, A och B. Entreprenör för avsnitt A (Imatra-Puumala) är TMV Line Oy och för avsnitt B (Puumala-Aittasuo) Destia Oy.

Kundanslutningarna gör att kraftledningens byggfas blir krävande, eftersom avbrotten i elöverföringen under byggarbetet måste planeras noggrant, så att de av kunderna upplevda störningarna i elöverföringen minimeras. ”Överföringsavbrott medför utmaningar eftersom de temporärt försvagar regionens driftsäkerhet. I allmänhet kan det urdrifttagna ledningsavsnittet ersättas och eldistributionen störs inte. Med ett avsnitt ur drift är nätet dock mer utsatt än normalt för oväntade fel, till exempel distributionsstörningar orsakade av åska. För Fingrids kunder kan distributionsstörningar märkas som korta strömavbrott”, konstaterar Petri Hentunen, Fingrids driftplaneringsspecialist.

Avvikande från den ursprungliga tidsplanen kommer projektet att slutföras under 2023 istället för hösten 2022.  ”I projekt ingår det utmaningar, men i den här projekthelheten har det funnits särskilt många. Effekterna av coronapandemin har dock inte påverkat detta projekts framskridande nämnvärt, med undantag av mindre förseningar i tidsplanen för materialleveransernas del”, berättar projektchef Tommi Olsson hos Fingrid. För Fingrids del är totalkostnaden för nätförstärkningarna ca 24 miljoner euro.

Byggandet av nätet och avbrotten under arbetet märks mycket sällan i vanliga hushåll. Om man vill kan man förbereda sig för eventuella korta strömavbrott genom att läsa de lokala eldistributionsbolagens instruktioner för strömavbrott. Avbrott är alltid tillfälliga. När de nya kraftledningarna blir klara kommer de att förstärka nätet och förbättra tillförlitligheten för regionens eldistribution ytterligare.

 

Mer information:

Avsnitt A, Imatra–Puumala

Tommi Raussi, Fingrid Abp, projektchef
tel. 030 395 5173

Avsnitt B, Puumala–Aittasuo

Tommi Olsson, Fingrid Abp, projektchef
tel. 030 395 4151