;
13.9.2021 14.13
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Automaattisen taajuudenpalautusreservin pohjoismaisten markkinoiden aloitukseen tarkennusta

Pohjoismaisten automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) yhteismarkkinoiden käyttöönotossa tulee odottaa uuden Flow based -laskentamenetelmän testijakson tuloksia. Testijaksossa toteutetaan ulkoinen rinnakkaisajo, johon sähköpörssioperaattorit osallistuvat ja Flow based -menetelmän laskentatuloksien pohjalta muodostetaan markkinatulos nykyisen menetelmän rinnalla.

Automaattisen taajuudenpalautusreservin pohjoismaisten yhteismarkkinoiden käyttöönoton päivämääräksi on asetettu pohjoismaisen tasehallintamallin tiekartassa 1. helmikuuta 2022. Käyttöönotto on kytketty siirtokapasiteetin Flow based -laskentamenetelmän toteutukseen ja riippuu menetelmän ulkoisen rinnakkaisajon tuloksista. Nykyisellä Flow based -aikataululla aFRR:n yhteismarkkinoiden käyttöönotto vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ei ole mahdollista. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt arvioivat automaattisen taajuudenpalautusreservin yhteismarkkinoiden käyttöönoton aikataulua tämän vuoden lopussa.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämillä kansallisilla automaattisen taajuudenpalautusreservin markkinoilla otetaan kuitenkin käyttöön uusi pohjoismainen kaupankäyntijärjestelmä FNMMS (Fifty Market Management System) jo ennen yhteismarkkinoiden käynnistymistä. Ensimmäisenä järjestelmä otetaan käyttöön Norjassa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Suomessa uuden järjestelmän käyttöönoton on tarkoitus tapahtua alkuvuodesta 2022.

Uusi pohjoismainen järjestelmä korvaa Fingridillä nykyisin käytössä olevan Vaksi-kaupankäyntijärjestelmän automaattisen taajuudenpalautusreservin osalta. Vaksi säilyy kuitenkin jatkossa Suomessa muiden reservituotteiden kaupankäyntijärjestelmänä. Automaattisen taajuudenpalautusreservin uuden kaupankäyntijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä markkinasäännöt ja tuote uudistuvat vastaamaan tulevia pohjoismaisia yhteismarkkinoita. Hankinta siirtyy tehtäväksi toimitusajankohtaa edeltävän vuorokauden aamulle. Reservitoimittajalle maksettava kapasiteettikorvaus määräytyy jatkossa siten, että hyväksytystä tarjouksesta saatava korvaus on sama kuin kalleimman hyväksytyn tarjouksen hinta (marginaalihinta). Tuotekoko pienenee nykyisestä viidestä yhteen megawattiin, mikä mahdollistaa kapasiteetin joustavamman osallistumisen.

Reservitoimittajat voivat toimittaa uuteen kaupankäyntijärjestelmään tarjouksia sähköisesti sanomilla Energy Communication Platformin (ECP) kautta tai syöttää tarjoukset manuaalisesti käyttöliittymän kautta. Uuden kaupankäyntijärjestelmän testaus ajoittuu suomalaisten reservitoimittajien kanssa marraskuulle 2021.

Lisätiedot:

Vesa Vänskä, Fingrid, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aiheesta NBM-hankkeen verkkosivuilla >(englanniksi)