;
8.4.2020 09.07
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Venäjän rajasiirtojen tuotot ja kustannukset 2019 sekä läpisiirtomaksu 2020

Venäjän rajasiirtojen tuotot ja kustannukset vuodelta 2019 on julkaistu. Myös Venäjän rajsiiirtosopimuksen läpisiirtomaksu vuodelle 2020 on vahvistettu.

Venäjän 400 kilovoltin siirrosta aiheutuneet kustannukset olivat 21,0 ja kerätyt tuotot 10,3 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kustannukset ja tuotot ovat ilman läpisiirtomaksua (ITC-maksu). Tariffituoton alijäämä oli 10,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa Fingrid nosti Venäjän rajasiirtomaksua 400 kilovoltin sähkökaupassa. Rajasiirtomaksun noston syynä oli maksutulojen sovittaminen rajakaupan aiheuttamiin kustannuksiin valvontakauden 2016-2019 aikana.

Vastaavasti 110 kilovoltin siirrosta aiheutuneet kustannukset olivat 1,4 ja kerätyt tuotot 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kustannukset ja tuotot ovat ilman läpisiirtomaksua (ITC-maksu). Tariffituoton alijäämä oli 0,2 miljoonaa euroa.

Fingridin tavoitteena oli tasata rajasiirron aiheuttamat kustannukset ja saadut tulot valvontakauden 2016-2019 aikana ja ottaa kumulatiivinen ylijäämä tai alijäämä huomioon tulevalla valvontakaudella.

Venäjän rajasiirtosopimuksen läpisiirtomaksu vuodelle 2020 vahvistettu

Venäjän rajasiirtosopimuksissa esiintyvä läpisiirtomaksu (ITC-maksu, ns. Inter TSO Compensation), on 0,7 euroa/MWh vuonna 2020. 

Euroopan Unionin sisämarkkinoiden ja kolmansien maiden välillä käytössä oleva ns. läpisiirtomaksu perustuu EU-asetukseen No. 838/2010.

Lisätietoja:

Jyri Virolainen, Fingrid, puh. 030 395 4335