;
6.4.2020 13.51
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Uusi sähkönsiirtoyhteys Ruotsiin etenee – energiaviranomaiset antoivat päätöksen hankkeen kustannustenjaosta

Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska kraftnätin yhteishanke maiden välisestä kolmannesta sähkörajajohdosta sai energiaviranomaisten päätöksen kustannustenjaosta. Vuonna 2025 valmistuva voimajohto tasaa maiden välisiä hintaeroja ja parantaa sähkön riittävyyttä.

Fingrid valmistelee yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska kraftnätin kanssa uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Kolmannen 400 kilovoltin rajasiirtoyhteyden taustalla on sähkömarkkinoiden tarve lisätä sähkönsiirtoa Ruotsin ja Suomen välillä. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on ollut ajoittain riittämätöntä, jolloin sähkömarkkinat eivät toimi tehokkaasti ja sähkön hinta on eriytynyt maiden välillä. Tuontitilanteessa tästä on ollut seurauksena hintojen nousu Suomessa. Lisäksi riittämättömät yhteydet vaarantavat poikkeustilanteissa sähkön riittävyyden Suomessa. Kolmas vaihtosähköyhteys Ruotsiin valmistuu vuonna 2025.

Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteishanke on nimetty Euroopan komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle. Osana PCI-menettelyä kantaverkkoyhtiöt jättivät viime syyskuussa investointipyynnön Suomen ja Ruotsin energiaviranomaisille. Suomen Energiavirasto ja Ruotsin Energimarknadsinspektionen antoivat 12.3. päätökset hankkeen kustannusten jakamisesta. Päätökset noudattavat kantaverkkoyhtiöiden energiaviranomaisille toimittamaa kustannustenjakoehdotusta.

Ehdotus perustui kustannushyötyanalyysiin, jonka mukaisesti Suomi hyötyy eniten hankkeesta. Päätöksen mukaan Fingrid  vastaa Suomen ja Ruotsin välisen rajayhdysjohtohankkeen Suomessa tapahtuvasta investoinnista kokonaisuudessaan sekä 80-prosenttisesti Ruotsin puolen voimajohtoinvestoinnista. EU-rahoituksen edellytyksenä on, että energiaviranomaiset ovat tehneet päätöksen kustannustenjaosta.  

”Uusi vaihtosähköyhteys Ruotsiin on erittäin tärkeä sähkömarkkinoiden toimivuudelle. Vuonna 2019 peräti 40 prosenttia ajasta siirtokapasiteetti jäi riittämättömäksi. Tästä seurasi sähkön hintojen nousua Suomessa.” kertoo johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä.

Lisätietoja:

Mikko Heikkilä, päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu: etunimi.sukunimi@fingrid.fi tai puh. 030 3955 113

Lue lisää:

Energiaviraston antama päätös kokonaisuudessaan >

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/rajayhteydet/kolmas-400-kv-ac-yhdysjohto-ruotsiin/ >