;
1.12.2020 13.16
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Lehdistötiedotteet

Sähkö riittää Suomessa tulevana talvena

Fingridin arvioiden perusteella sähkö riittää tulevana talvena Suomessa. Sähköpulan riski Suomessa on pieni, mikäli sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat toimivat normaalisti. Suomi on edelleen tuontiriippuvainen sähkön huippukulutustilanteissa, ja siksi kotimaisen tuotannon käytettävyyden lisäksi naapurimaiden tuotanto- ja kulutustilanteella on yhä suurempi merkitys Suomelle. Tämän seurauksena sähkön riittävyyttä tarkastellaan koko Itämeren alueen tasolla.

Fingridin arvion mukaan tulevan talven sähkön huippukulutus voi kohota Suomessa noin 15 100 megawattiin. Sähköä riittää, mikäli sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat toimivat normaalisti. Fingridistä todetaan, että sähköpulatilanne on kuitenkin mahdollinen tilanteessa, jossa koko Suomea koettelee pitkäkestoinen kireä pakkasjakso.

Sähkön kulutuksen arvioidaan olevan tulevalla talvikaudella hieman edellisvuosia alhaisempi teollisuuden- ja palveluiden sähkönkulutuksen pienennyttyä koronapandemian seurauksena. Sähköntarve pystytään kattamaan kotimaisella sähköntuotannolla ja tuonnilla naapurimaista. Tuontisähkön saatavuus on kuitenkin riippuvaista kunkin naapurimaan omasta kulutustilanteesta ja sähkön siirtoyhteyksien toimivuudesta.

"Ennusteidemme mukaan tuleva talvi näyttää edellisvuosien kaltaiselta sähkön riittävyyden suhteen. Hetkellinen niukkuus sähköstä voi nostaa voimakkaasti tukkuhintoja, jolloin teollisuuskulutus oletettavasti joustaa. Suomi on tuontiriippuvainen sähkön huippukulutustilanteissa, ja siksi kotimaisen tuotannon käytettävyyden lisäksi naapurimaiden tuotanto- ja kulutustilanteella on yhä suurempi merkitys meille. " toteaa johtaja Reima Päivinen Fingridistä.

"Merkittävimmät muutokset sähkön riittävyyden kannalta ovat nähtävissä sähköntuotantorakenteessa. Tuulivoiman saatavuudella koko Itämeren alueella on yhä tärkeämpi merkitys, kun fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia voimalaitoksia on suljettu," jatkaa Päivinen.

Tehotase2020-2021_FI.PNG

Kuva: Arvio talvikauden 2020-2021 sähkön tuotannosta ja kulutuksesta.

 

Sääriippuvaa tuotantoa arvioidaan uusilla analysointikeinoilla

Sähkö siirtyy sähkömarkkinoiden ohjaamana maiden rajojen yli. Siksi sähkön riittävyyttä on tarkasteltava Itämeren alueen ja jopa koko Euroopan tasolla.

Sähkön tuotanto ja kulutus on yhä enemmän riippuvaisia säästä. Vesivoiman saatavuus ja sähkön kulutuksen sääriippuvuus ovat olleet oleellisia osia sähköjärjestelmän toimintaa jo pitkään. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen tuovat mukanaan lisää sääriippuvuutta sähkön tuotantoon. Sähkön riittävyyttä tarkasteltaessa käytetäänkin yhä enemmän sääilmiöt huomioivaa todennäköisyyslaskentaa. Keskeinen kysymys on, riittääkö sääriippuvaisin keinoin tuotettu sähkö korkean sähkönkulutuksen ajanjaksoilla. Toisaalta on huomioitava, että sähköpulatilanne voi syntyä sääriippuvaa energiantuotantoa sisältävässä järjestelmässä muulloinkin kuin huippukulutustunneilla.

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n julkaisemassa Winter Outlook 2020–2021 raportissa sähkön riittävyyttä on tarkasteltu todennäköisyyspohjaisesti. Analyysi huomioi sään mukaan vaihtelevan kulutuksen ja sähköntuotannon sekä voimalaitosten ja siirtoyhteyksien vikaantumiset. Raportin mukaan sähköpulan riski tulevana talvena on Suomessa korkeimmillaan noin kaksi prosenttia ilman tehoreservejä ja vain puoli prosenttia, jos laskelmissa otetaan huomioon tehoreservit, joita on käytettävänä 611 megawattia.

Todennäköisyyslaskentaan perustuvan analyysin perusteella talven 2020-2021 tehotilanne Itämeren alueella on kiristynyt viime vuosien aikana. Huippukulutustilanteessa alijäämäisiä maita ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Saksa ja Liettua. Norja, Puola, Viro ja Latvia ovat puolestaan sähköntuotannossa ylijäämäisiä. Itämeren alueen maiden hetkellisten huippukulutusten ei odoteta tapahtuvan samanaikaisesti, jolloin maat voivat tukea toisiaan.   

Lisätietoja:
Reima Päivinen, Fingrid
puh. 030 395 5160 tai 040 556 2662

 

Tietolaatikko 1:

Edeltävä talvi 2019 - 2020 oli poikkeuksellisen lämmin, eikä sähkön riittävyys ei ollut vaarassa. Sähkön kulutushuippu toteutui alhaisimmalla tasolla moneen vuoteen. Sähkönkulutushuippu 12 388 MWh toteutui perjantaina 28.2.2020 tunnilla 8-9. Kotimainen tuotanto oli tällöin 9 849 MWh/h ja nettotuontia tarvittiin 2 539 MWh/h. Vuorokausimarkkinoiden sähkön Suomen aluehinta nousi kulutushuipputunnilla 46,98 €/MWh:iin

Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys, 15 105 MWh/h, mitattiin tammikuussa 2016. Tällöin vastaava lämpötila oli -25 °C.

 

Tietolaatikko 2:

Sähköpula tarkoittaa sitä, että tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Julkisuudessa puhutaan vaihtelevasti teho- tai sähköpulasta.

Fingrid on varautunut yhdessä paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa tilanteeseen, jossa sähkön riittävyys olisi Suomessa uhattuna. Sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, jossa sähkönkulutusta joudutaan rajoittamaan. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat hetkellisesti todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä. Kotitalouskuluttajalle sähköpula tarkoittaisi korkeintaan muutaman tunnin keskeytystä sähkönjakelussa. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös sähköpulatilanteessa.

 

Tietolaatikko 3:

Suomen sähköjärjestelmän tilaa voi seurata lähes reaaliaikaisesti osoitteessa https://www.fingrid.fi/online/

Sähköjärjestelmän tilannetta kuvaava kartta päivittyy kolmen minuutin välein. Sivustolta löytyy tietoa sähkön kulutuksesta ja tuotannosta Suomessa, tehotasapaino sekä sähkön hinta Suomessa.

ENTSO-E:n sivuilla liite Winter Outlook 2020-2021 (englanniksi):

https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/

ENTSO-E:n julkaisu, talven 2020-2021 tehotilanne Itämeren alueella (englanniksi):

https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/SOC%20documents/Nordic/Nordic%20and%20Baltic%20Sea%20Winter%20Power%20Balance%202020-2021_ENTSO-E.pdf