;
28.4.2020 20.39
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaiset kantaverkkotoimijat jatkavat suunnitellusti yhteisiä hankkeita, joilla varaudutaan sähköjärjestelmän murrokseen

Neljä pohjoismaista kantaverkkotoimijaa on julkaissut vuoden 2020 Solutions-raportin, joka on päivitys vuoden 2018 raporttiin ”The way forward - Solutions for a changing Nordic power system”. Vuoden 2020 Solutions-raportti sisältää yleiskatsauksen yhteispohjoismaisista hankkeista, jotka ovat keskeisiä ratkaisuja vastattaessa Pohjoismaiden sähköjärjestelmän tulevaisuuden haasteisiin. 

Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kantaverkkotoimijat julkaisevat tänään vuoden 2020 Solutions-raportin. Raportti on kooste useista menossa olevista yhteispohjoismaisista hankkeista, jotka on tunnistettu keskeisiksi ratkaisuiksi vastattaessa Pohjoismaiden sähköjärjestelmään vuoteen 2025 mennessä kohdistuviin haasteisiin. 

Pohjoismainen sähköjärjestelmä kohtaa tällä hetkellä merkittävimmän muutoksen sen jälkeen, kun sähkömarkkinat yli 20 vuotta sitten avattiin kilpailulle. Muutosta ohjaavat ilmastopolitiikka sekä uusiutuvan energiantuotannon aikaisempaa kustannustehokkaammat ratkaisut, joiden tuloksena sähköntuotanto muuttuu enemmän sääriippuvaksi ja hajautetuksi. Lisäksi sähkön kysyntä lisääntyy sähköistymisen, kaupungistumisen ja uusien teollisuudenalojen synnyn seurauksena. Tämä raportti tarjoaa yhteispohjoismaisen kuvan kantaverkkotoimijoiden hankkeista, joita tehdään uusien ratkaisujen luomiseksi tulevaisuuden pohjoismaista sähköjärjestelmää varten. Hankkeiden tilan raportoinnin lisäksi raportissa huomioidaan sidosryhmiltä saadut palautteet liittyen tehtävien edistymiseen sekä haasteisiin, joita he edelleen kokevat kohdistuvan pohjoismaiseen kantaverkkoon.

Vuonna 2016 pohjoismaiset kantaverkkotoimijat julkaisivat raportin ”Challenges and opportunities for the Nordic Power System”, jossa tunnistettiin tulevaisuuden haasteita liittyen järjestelmän joustavuuteen, siirtokapasiteetin ja tuotannon riittävyyteen, taajuuden laatuun sekä inertiaan. Yhdessä sidosryhmien kanssa kantaverkkotoimijat tunnistivat tärkeimmät ratkaisut näihin haasteisiin ja kuvasivat ne raportissa ”The way forward - Solutions for a changing Nordic power system”.  Way forward -raportin julkaisun jälkeen pohjoismaiset kantaverkkotoimijat ovat onnistuneet edistämään monia näistä tärkeimmistä ratkaisuista.

Nyt julkaistavan raportin päivityksen viestinä on, että aiemmin tunnistetut haasteet ja ratkaisut ovat edelleen ajankohtaisia ja vaativat laajaa yhteistyötä kantaverkkotoimijoiden, markkinatoimijoiden ja kaikkien sidosryhmien kesken. Raportissa kuvataan useita onnistuneita hankkeita tai hankkeiden osia, jotka ovat jo valmistuneet, sekä suunnitelmat hankkeiden jatkosta.  Lisäksi raportissa kuvataan, miten energiajärjestelmän nopeat muutokset vaativat innovointia ja ketteryyttä haasteiden ratkaisemiseksi, ja miten neljä kantaverkkotoimijaa työskentelee tiiviisti sidosryhmien kanssa ratkaisujen toteuttamiseksi.

Pohjoismaiset kantaverkkotoimijat järjestävät Solutions-raportista sidosryhmille tilaisuuden 2.6.2020. Koronaviruspandemian vuoksi tilaisuus järjestään webinaarina. Fingrid tiedottaa kotisivuillaan webinaarin tarkemmista järjestelyistä ja ilmoittautumisesta lähempänä ajankohtaa.

Lataa Solutions-raportti 2020 täältä.

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, johtaja sähkömarkkinat, Fingrid Oyj, puh 050 5739053
Reima Päivinen, johtaja käyttötoiminta, Fingrid Oyj, puh 040 5562662

 

Hanne Storm Edlefsen, puheenjohtaja, Solutions Report 2020
Director, Strategic Planning
Energinet Elsystemansvar
HSE@energinet.dk
+45 23 33 85 50