;
18.6.2020 11.19
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Päivänsisäisen kaupankäynnin pilottia jatketaan

Fingrid on päättänyt jatkaa viime tammikuussa alkanutta päivänsisäisen kaupankäynnin pilotointijaksoa tulevan talvikauden loppuun eli 31.3.2021 saakka. Pilotti koskee sähköpörsseissä tapahtuvaa kaupankäyntiä ja kokemukset siitä ovat olleet myönteiset.

Fingridin asiakkaat ja suomalaiset markkinatoimijat ovat toivoneet mahdollisuutta käydä päivänsisäistä kauppaa lähellä toimitustunnin alkua. Tammikuun puolivälistä alkaen tämä on ollut mahdollista Suomen tarjousalueella aina toimitusajankohtaan saakka. Vastaamme nyt asiakkaiden toivomuksiin jatkamalla pilottia tulevan talvikauden loppuun eli 31.3.2021 saakka. Samalla saamme siitä lisää kokemuksia. Pilotti koskee sähköpörsseissä tapahtuvaa kaupankäyntiä.

Fingrid arvioi pilotin onnistuneisuutta muun muassa asiakastyytyväisyyden, kaupankäyntivolyymien ja Suomen kokonaistasepoikkeaman perusteella. Fingrid arvioi pilotin tulosten perusteella, voidaanko kaupankäynti mahdollistaa toimitustunnin alkuun asti Suomessa myös pilottijakson jälkeen. Fingrid varaa itselleen oikeuden keskeyttää pilotti siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jos pilotti vaikuttaa käyttövarmuuteen negatiivisella tavalla.

Lisätiedot:

Juha Hiekkala, markkinakehityspäällikkö, markkinaratkaisut, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5108