;
9.10.2020 15.00
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen tasehallinnan ehdoista tasevastaaville ja reservitoimittajille

Fingrid käynnistää kuulemisen sähköjärjestelmän tasapainottamisen ehdoista. Kuuleminen koskee tasevastaavia ja reservitoimittajia. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridille viimeistään 11.11.2020.  

Tasehallinnan suuntaviiva ja siihen liittyvä ACERin päätös* edellyttää tasevastaavien taseselvityksessä siirtymistä yhden taseen ja yhden hinnan malliin. Pohjoismaissa malli on tarkoitus ottaa käyttöön 1.11.2021. Se myös edellyttää kantaverkkoyhtiöiltä kansallisia ehdotuksia tasevastaavia ja reservitoimittajia koskevista ehdoista ja edellytyksistä, mihin pohjoismainen työryhmä on laatinut ja julkaissut yhteiset suuntaviivat sovellettaviksi ehdoissa. 

Fingrid on laatinut muutosehdotukset sähköjärjestelmän tasapainottamisen liittyvistä kansallisista ehdoista ja edellytyksistä koskien siirtymistä yksitasemallin taseselvitykseen, valmistautumista sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun käynnistymiseen sekä 15 minuutin taseselvitykseen.

Lisäksi taajuuden vakautusreservin (FCR) ehtoihin on laadittu ehdotukset uuden taajuuden häiriöreservituotteen käyttöönotosta ylitaajuustilanteissa, laskutettavan reservikapasiteetin muodostamisesta reaaliaikatietojen pohjalta sekä luopumisesta energiakäsittelyn ylös-/alas-suunnan netotuksesta. 

Lisäksi manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) ehtoihin on lisätty ehdotus säätötarjouksen minimikoon muuttamisesta 5 megawattiin aktivointitavasta riippumatta.

Automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) ehtoja päivitetään pohjoismaisen kapasiteettimarkkinan käyttöönoton yhteydessä ja ehdot konsultoidaan myöhemmin. Lisätietoa aiheesta. > 

*EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskeva suuntaviiva' (Guideline on Electricity Balancing) astui voimaan 18.12.2017, sekä ACERin tähän liittyvä päätös (Methology for the harmonisation of the main features of imbalance settlement) 15.7.2020. 

Fingrid käynnistää nyt julkisen kuulemisen tasevastaaville ja reservitoimittajille seuraavista ehdotuksista: 

  • Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset
  • Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
  • Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
  • Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen
  • Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle
  • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle

Aineistot ovat tiedotteen liitteenä. 

Lausunnot pyydetään lähettämään oheisella lomakkeella sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 11.11.2020. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”Tasehallinnan ehtojen konsultaatio”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset ja toimittaa ne Energiavirastolle.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, Fingrid, jani.piipponen[at]fingrid.fi

Heikki Raatikainen, Fingrid, heikki.raatikainen[at]fingrid.fi

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi

Liitteet