;
17.8.2020 16.56
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Päätös automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) pohjoismaisesta markkinasta

Eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestö ACER on antanut 5.8.2020 päätöksen yhteispohjoismaisesta aFRR-kapasiteettimarkkinasta. Kantaverkkoyhtiöiden arvioiden mukaan markkinapaikka voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2021 toisella kvartaalilla. Ennen lopullisen aikataulun vahvistamista  kantaverkkoyhtiöt arvioivat yhdessä energiaviranomaisten kanssa ACER:n päätöksen toimeenpanon kannalta keskeisiä kysymyksiä.

Ennen yhteispohjoismaisten kapasiteettimarkkinoiden käyttöönottoa nykyiset sopimukset automaattisen taajuuden hallintareservin toimittamisesta sekä Energiaviraston hyväksymät Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) toimittajalle tulee päivittää vastaamaan uuden markkinan sääntöjä. Ehdoista ja edellytyksistä tullaan järjestämään myös julkinen kuuleminen ennen niiden lähettämistä hyväksyttäväksi Energiavirastolle.

Lisätietoa pohjoismaisen tasehallintahankkeen kotisivuilta >

Lisätietoa:

Vesa Vänskä, Fingrid, vesa.vanska(at)fingrid.fi, puh. 030 395 5185