;
27.2.2020 14.59
Kuulemiset ja konsultaatiot

Julkinen kuuleminen taajuuden vakautusreserveiltä vaadittavasta aktivointikyvystä 30.4. saakka

ENTSO-E järjestää julkisen kuulemisen taajuuden vakautusreserveiltä vaadittavan aktivointikyvyn pituuden kustannus-hyötyanalyysista. Kuuleminen jatkuu aiemmasta tiedosta poiketen 30.4. saakka.

Eurooppalaisten käytön suuntaviivojen (SOGL) mukaisesti Manner-Euroopan ja Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden on tehtävä kustannus-hyötyanalyysi ajasta, jonka energiavarastoltaan rajallisten taajuuden vakautusreservejä (FCR) tarjoavien reservikohteiden tulee pysyä käytettävissä sähköjärjestelmän hälytystilassa.

Sääntelyviranomaiset ovat aiemmin hyväksyneet kustannus-hyötyanalyysissa käytettävät oletukset ja menetelmän. Nyt kuultavana on raportti kustannus-hyötyanalyysin tuloksista. Raportti esittelee hyväksytyn menetelmän, kustannus-hyötyanalyysin tulokset ja vaihtoehdot vaadittavalle aktivoinnin vähimmäiskestolle Manner-Euroopan ja Pohjoismaiden synkronialueilla.

Kuuleminen on avoinna ENTSO-E:n sivuilla (https://consultations.entsoe.eu/system-development/stakeholder-consultation-on-cba-article-156-11/) 27.2.-30.4.2020.

Lisätiedot:

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105