;
20.3.2020 11.30
Ajankohtaista, Projektit, Lehdistötiedotteet

Fingridille jälleen loistava tulos kansainvälisessä ITOMS-tutkimuksessa

ITOMS (International Transmission Operations & Maintenance Stydy) -tutkimuksessa arvioidaan sähkönjakeluverkkoyhtiöiden kunnossapidon tehokkuutta. Fingrid sai tutkimuksessa ainoana yhtiönä huippusuoriutuja-maininnat sekä voimajohtojen että sähköasemien osalta.

ITOMS-tutkimusta varten kerätään joka toinen vuosi kattavasti tietoja tutkimukseen osallistuvien yhtiöiden sähköverkko-omaisuudesta, kunnossapidon työkustannuksista, käyttöhäiriöistä ja kunnossapitokäytännöistä. Nyt annetut arviot kuvaavat vuoden 2018 toimintaa. Fingrid sai tutkimuksessa ainoana yhtiönä sekä sähköasema- että voimajohtokunnossapidon huippusuoriutujan eli Top Performer -maininnat.

Vertailuun osallistui 29 verkkoyhtiöitä eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Keski-Euroopasta ja Aasiasta.


Fingrid menestynyt kansainvälisessä vertailussa jo vuosien ajan

Fingrid on osallistunut ITOMS-tutkimukseen vuodesta 1995 alkaen, ja jo alusta asti kuulunut tämän Top Performereihin eli huippusuoriutujiin. Fingridin poikkeuksellisen pitkä menestys tutkimuksessa on herättänyt paljon kansainvälistä huomiota. Erityistä kiitosta saavat Fingridin ammattitaitoinen ydinosaamiseen keskittyvä organisaatio sekä hyvin optimoitu tilaus-toimitusketjun hallinta. Lisäksi panostukset tietojärjestelmiin, digitalisaatioon ja muihin uusiin toimintatapoihin ovat vaikuttaneet osaltaan menestykseen.

Fingrid osallistuu tutkimukseen edistääkseen parhaita toimintatapoja yhtiön toiminnassa. Lisäksi tutkimukseen osallistuminen tukee kantaverkkoyhtiön tehokkuuden ylläpitämistä sekä toiminnan parantamista, ja tarjoaa mahdollisuuden vertailla toimintaa muihin vastaaviin toimijoihin.


Lisätiedot:

Timo Kiiveri, johtaja
puh. 040 543 3039

sähköposti etunimi.sukunimi@fingrid.fi

 

itoms1903.jpg
Kuva:

ITOMS-tutkimuksen painotettu kokonaissijoittuminen. Pystyakselilla kuvattu käyttövarmuutta (ylhäällä korkea, alhaalla matala) ja vaaka-akselilla kustannuksia (vasemmalla korkeat, oikealla alhaiset). Osallistujayhtiöt kuvattu pisteinä kuvaajalle ja nimetty satunnaisin kirjainlyhentein. Fingridin sijoittuminen korostettu punaisella pistellä ja tekstillä. Fingrid sijoittuu kuvaajan oikeaan yläneljännekseen, jossa kustannukset ovat keskiarvoa alhaisemmat ja käyttövarmuus keskiarvoa korkeampi.