;
20.3.2020 12.41
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 20.3.2020 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Järvi ja hallituksen varapuheenjohtajana Päivi Nerg. Muut hallituksen jäsenet ovat Sanna Syri ja Esko Torsti sekä uutena hallituksen jäsenenä Hannu Linna. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 58 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 21 400,00 euroa yhteensä enintään 148 248 800,00. Ensimmäinen osinkoerä on 39 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 14 450,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 100 100 150,00 euroa, joka maksetaan 25.3.2020. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen osinkoerä on määrältään enintään 19 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 950,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 48 148 650,00 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428

Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419