;
20.3.2020 12:41
Aktuellt, Börsmeddelanden

Beslut vid Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag 20.3.2020 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2019 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Juhani Järvi fortsätter som styrelseordförande och Päivi Nerg som vice styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Sanna Syri och Esko Torsti samt nye medlemmen Hannu Linna. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats.

Bolagsstämman beslutade om en utdelning på 58 500,00 euro per A-aktie och högst 21 400,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 148 248 800,00. euro. Den första delen uppgår till 39 500,00 euro per A-aktie och 14 450,00 euro per B-aktie, sammanlagt 100 100 150,00 euro, och betalas ut den 25.3.2020. Dessutom gav bolagsstämman styrelsen fullmakt att besluta om utbetalning av en eventuell andra del efter att halvårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Den andra delen uppgår till högst 19 000,00 euro per A-aktie och högst 6 950,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 48 148 650,00 euro. Fullmakten gäller fram till bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Till revisor för bolaget valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, som utsett CGR Heikki Lassila till huvudansvarig revisor.

 

Mer information:

Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40 eller 040 593 84 28

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19