;
11.11.2020 15.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Jatkamme joustoratkaisujen kehitystyötä OneNet-hankkeessa

Fingrid osallistuu lokakuussa alkaneeseen eurooppalaiseen OneNet-joustomarkkinahankkeeseen, joka on Euroopan komission pääosin rahoittama tutkimusprojekti (Horizon2020). Kolmivuotisessa hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erilaisia joustomarkkinaratkaisuja, jotka osaltaan ratkaisevat energiamurroksen synnyttämiä haasteita sähköjärjestelmässä. Hankkeen myötä Fingridin kehitysmenoja voidaan kattaa tukirahoituksen avulla. Lisäksi hankkeen tarjoamassa kokeiluympäristössä voidaan kehittää ja kokeilla joustoratkaisuja Fingridin ja Fingridin asiakkaiden tarpeisiin OneNet-hankkeen partnereiden kanssa.

Sähkön joustomarkkinat tarkoittavat kaupankäyntiä sähköjärjestelmän resurssien joustosta osana sähköjärjestelmän hallintaa esimerkiksi taajuuden, siirtojen ja jännitteen osalta. Puhtaan energian paketin (CEP) mukaisesti näitä joustavuuspalveluja tulee pystyä hyödyntämään avoimien, syrjimättömien ja markkinaperusteisten menettelyjen mukaisesti.

Fingrid kehittää OneNet-hankkeessa joustomarkkinaratkaisuja, jotka syntyivät vuonna 2019 alkaneessa INTERRFACE-hankkeessa. Lisäksi Fingrid käynnistää uusia, jouston käytön laajamittaisempaan hyödyntämiseen tähtääviä selvityksiä. INTERRFACE-joustomarkkinahankkeessa (myös Horizon2020-hanke) Fingrid on keskittynyt ensisijaisesti sähkön toimitushetkeen liittyviin kehitystarpeisiin, etenkin siirtojen hallinnan ja tasehallinnan näkökulmista.

OneNet jatkaa mutta laajentaa tätä työtä huomioiden jouston hankinnan myös pidemmän aikavälin tarpeita varten, muun muassa ennen verkkoa vahvistavien investointien valmistumista. OneNet-hankkeen teemat liittyvät esimerkiksi jouston ennustamiseen, visualisointiin, tiedonvaihtoon, mallintamiseen, kaupankäyntiin ja selvitykseen. Edellä mainittuja toiminnallisuuksia tarvitaan, kun kanta- ja jakeluverkot tarvitsevat lähitulevaisuudessa enenevissä määrin markkinaehtoista joustoa sähköjärjestelmän ja verkkoinfrastruktuurinsa tueksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Hanke koostuu selvitys- ja pilotointivaiheista. Ensin selvitetään alueellisia joustotarpeita sekä menetelmien kehitystarpeita. Potentiaalisimpia ideoita kehitetään ja kokeillaan niiden toimivuutta pilotointijaksossa vuosina 2022-2023.. Lisäksi pilotointijaksossa on tavoitteena kokeilla joustokaupankäyntiä erilaisilta markkinapaikoilta.

Fingrid on OneNet-hankkeessa osana yhteiseurooppalaista konsortiota, joka sisältää ENTSO-E- ja E.DSO-järjestöt, energia-alan yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia. Fingrid työskentelee erityisesti Itämeren alueen yrityksistä muodostuvassa demonstraatiossa, johon kuuluu kanta- ja jakeluverkkoyhtiöitä, markkinaoperaattoreita ja palveluntoimittajia. Hanke käynnistyi EU-tasolla ja Fingridillä välittömästi.

Pilotointijaksoihin suunnitteluun, toteutukseen ja niiden edellyttämään menetelmäkehitystyöhön Fingrid tulee EU-rahoituksen avulla rekrytoimaan projektitutkijan projektin keston ajaksi, lisätietoja rekrytointi-ilmoituksesta.

Lisätiedot OneNet-projektista:

Taneli Leiskamo, Fingrid, puh. 030 395 5240

Lisätietoa myös:

https://cordis.europa.eu/project/id/957739

https://onenet-project.eu/

https://www.fit.fraunhofer.de/en/press/20-11-17_onenet-project-one-electrical-network-infrastructure-for-europe.html (linkki lisätty 18.11.2020)