;
14.1.2019 14.07
Sähkömarkkinat

Tasehallinnan suuntaviivan mukaiset ehdotukset julkaistu

Viranomaisille toimitetut yhteiseurooppalaiset Tasehallinnan suuntaviivan mukaiset ehdotukset ovat nyt nähtävissä Entso-E:n nettisivuilla.

Verkkosääntöihin kuuluvan Tasehallinnan suuntaviivan mukaisesti kaikkien eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden on yhdessä kehitettävä ja toimitettava omalle energiaviranomaiselleen hyväksyttäväksi kuusi tasehallintaa koskevaa ehdotusta. Fingrid on toimittanut ehdotukset joulukuussa Energiavirastolle.

Ehdotukset koskevat manuaalisen sekä automaattisen taajuudenpalautusreservin yhteiseurooppalaista markkinapaikkaa, säätöenergian hinnoittelua sekä aktivoitujen säätöenergiatarjousten luokittelua, taseselvityksen eurooppalaista yhdenmukaistamista sekä kantaverkkoyhtiöiden välillä siirretyn säätöenergian selvitystä.

Uutinen ehdotusten valmistumisesta sekä kaikki kantaverkkoyhtiöiden valmistelemat ehdotukset taustadokumentteineen löytyvät Entso-E:n nettisivuilta.

Viranomaisilla on Tasehallinnan suuntaviivan mukaisesti kuusi kuukautta aikaa käsitellä kantaverkkoyhtiöiden antamia ehdotuksia, jonka jälkeen viranomaisten tulee yhteisesti hyväksyä ehdotukset tai pyytää kantaverkkoyhtiöiltä muutoksia ehdotuksiin.

Lisätietoja:

Eveliina Seppälä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5106