;
14.6.2019 11.00
Lehdistötiedotteet, Projektit

Tampereen Sähköverkko, Elenia ja Fingrid parantavat yhdessä Tampereen alueen sähköverkkoa

Tampereen kaupungin sähköntuotanto on laskussa. Alueen sähkön kulutus on kuitenkin nousussa kaupungin vetovoimaisuuden lisätessä alueen kasvua. Tampereen Sähköverkko (TSV), Elenia ja kantaverkkoyhtiö Fingrid ovat yhdessä laatineet sähköverkon kehittämissuunnitelman, jonka tuloksena Tampereelle saadaan alueen sähköntarvetta vastaava 110 kV:n voimajohto.

Kolmen yhtiön yhteistyönä syntynyt ratkaisu on kustannustehokas ja myös ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman vähäinen. Vanha 50-luvulla rakennettu voimajohto uusitaan nykyaikaisella ratkaisulla, jonka tuloksena johdon sähkönsiirtokyky kaksinkertaistuu. Voimajohdon sijoituksessa hyödynnetään vanhan johdon reittiä, jolloin voimajohdon ympäristövaikutukset ja näkyvyys säilyvät lähes entisellään. Uudelle reitille johtoa rakennetaan Sulkavuoren ja Tampereen ohitustien sekä Helsingin moottoritien väliin.

Hankkeen kolme osuutta

Hanke koostuu kolmesta osuudesta, joista ensimmäisessä TSV rakentaa kaksi erillistä johtoa Lahdesjärveltä Rautaharkon sähköasemalle. Toinen osuus on 10 kilometrin pituisen kaksoisjohdon rakentaminen välille Lentola – Lahdesjärvi. Pylväät sekä toinen pylväille tuleva voimajohto tulevat Fingridin omistukseen ja toinen voimajohto TSV:lle. Fingrid myy edelleen rinnakkaisen Lentola – Lahdesjärvi -voimajohdon TSV:lle. Kolmannessa osuudessa sähköverkkoyhtiö Elenian vanha voimajohto Kangasalan sähköasemalta Kyötikkälän kautta Lentolaan uusitaan kaksoisjohdoksi, jossa toinen voimajohto tulee TSV:lle ja toinen Elenian käyttöön.

Lopputuloksena TSV:lle syntyy kaksi toisistaan riippumatonta voimajohtoa Kangasalan sähköasemalta Rautaharkon sähköasemalle. Elenialle rakentuu uusi, kapasiteetiltaan entistä parempi voimajohto Vatialan ja Herttualan sähköasemien sähkönjakeluun vanhan johdon tilalle. Fingridin voimajohto säilyy kapasiteetiltaan entisellään mutta siirtyy uuteen rakenteeseen.

Hankkeen kokonaiskustannus on noin 9 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Vattenfall Services Nordic Oy. Uusi 110 kV:n voimajohto rakennetaan vuosina 2019–2020 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 aikana.

Lisätiedot

Fingrid
Keijo Välimaa
keijo.valimaa@fingrid.fi
puh.  0405195081

TSV
Timo Hakkarainen
timo.hakkarainen@sahkolaitos.fi
puh. 040 5827287

Elenia
Santeri Hirvonen
santeri.hirvonen@elenia.fi
puh.  040 7457804

 

tampereen_alueen_kehittaminen

Hankkeen Kangasala – Tampere/Rautaharkko -voimajohdon rakentamisen urakkasopimuksen allekirjoitettiin 29.4.2019. Kuvassa (vasemmalta): Antero Reilander (Fingrid Oyj), Santeri Hirvonen (Elenia Palvelut Oy), Timo Hakkarainen (Tampereen Sähköverkko Oy), Risto Pietilä (Vattenfall Services Nordic Oy), Toma Karkkulainen (Vattenfall Services Nordic Oy), Marko Lundström (Tampereen Sähköverkko Oy) ja Jouni Vanhanarkaus (Tampereen Sähköverkko Oy). Kuva ja kuvateksti Tampereen Sähkölaitoksen tiedotteesta 29.5.

elenia_logo.jpgTSV-logo.jpgFingrid logo.jpg