;
13.12.2019 09.51
Projektit

Simojoen sähköaseman avulla varaudutaan tuulivoimatuotannon kasvuun

Lapissa sijaitsevaan Simon kuntaan rakennetaan Fingridin toimesta uusi sähköasema. Hankkeella varmistetaan alueella kasvussa olevan tuulivoimatuotannon liittäminen sähkönsiirron kantaverkkoon.

Tuulivoimatuotanto on voimakkaassa kasvussa Suomessa. Kasvu painottuu erityisesti läntiseen ja pohjoiseen Suomeen. Lapin maakunnassa sijaitsee Simon kunta, jonne Fingrid rakennuttaa nyt uuden Simojoen sähköaseman. Uusi sähköasema tarvitaan vahvistamaan kantaverkkoa alueella, jonne on suunnitelmien mukaan tulossa satojen megawattien edestä uutta tuulivoimatuotantoa.

Fingrid Oyj allekirjoitti Kreate Oy:n kanssa sopimuksen maanantaina 25.11. projektin maanrakennusurakasta ja TMV Service Oy:n kanssa 29.11. sähköasemaurakasta. Simojoen sähköaseman käyttöönotto tulee suunnitelmien mukaan tapahtumaan marras-joulukuussa 2021.

Lisätiedot:
Ville Viita, projektipäällikkö
puh. 030 395 4229

 

Infoboksi

Uusi sähköasema toteutetaan 110 kV kytkinlaitoksena. Hankkeessa varaudutaan myöhemmin rakennettaviin 400/110 kV -muuntoon ja 400 kV -kytkinlaitokseen. Sähköasema liitetään kantaverkkoon uudella yhteispylväsrakenteisella 110 kV -johtoyhteydellä. Yhteys kulkee nykyiseltä Fingridin Isohaara – Isokangas- johdolta uudelle sähköasemalle. Samassa yhteydessä tarvittavat tuulivoimapuistojen liityntäjohdot liitetään Simojoen asemalle.