;
4.11.2019 11.38
Sähkömarkkinat

Sektorikytkentä puhdistaa energiajärjestelmän ja tarjoaa sähköjärjestelmälle joustoa

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoite ohjaa voimakkaasti energia-alaa ja liikennettä uusiutumaan. Fingrid Current -päivässä puhutaan siitä, miten sektorikytkentä nivoo energiajärjestelmät yhteen hyödyntäen puhdasta ja edullista sähköä. Sektorikytkentä tuo toisaalta joustavuutta sähköjärjestelmään, jossa joustoa todella tarvitaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon lisääntyessä.

Suomen hiilidioksidipäästöistä noin 30 prosenttia on lähtöisien energian tuottamisesta. Tulevaisuuden hiilivapaat tuotantomuodot ovat ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoima. Niiden avulla sähköjärjestelmä pystytään puhdistamaan hiilivapaaksi. Koko energiajärjestelmässä on tapahtumassa valtava murros, kun päästötöntä ja edullista sähköä aletaan käyttää lämmityksen, kaasusektorin ja liikenteen puhdistamiseen hiilidioksidipäästöistä. Tämä sektorikytkennäksi kutsuttu kehitys tarjoaa alan toimijoille aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sähköjärjestelmän näkökulmasta sektorikytkentä tarkoittaa sähkön kulutuksen kasvua sekä tarvetta investoida yhä enemmän puhtaaseen sähköntuotantoon ja sähköverkkoihin. Kehitys tuo lisää joustavuutta sähköjärjestelmään, jossa joustoa tarvitaan. Parhaimmillaan sektorikytkennän avulla on mahdollista lisätä sähkön pidempiaikaista varastointia ja ratkaista vaihtelevaan tuuli- ja aurinkovoimaan liittyvä sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainotuksen ongelma. Kun sähköjärjestelmään saadaan paljon edullisesti tuotettua sähköä, sillä voidaan ladata lämmitysvarastoja ja käyttää talteen otettua lämpöä myöhemmin.

Verouudistus tarvitaan välittömästi

Sektorikytkennässä sähköä käytetään ”raaka-aineena”. Nykyinen sähkön loppukäyttöön perustuva veromalli poistaa sähkön kilpailukyvyn energiajärjestelmän puhdistamisessa ja estää toivotun integraatiokehityksen.  

”Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on tunnistettu energiajärjestelmien kytkeytyminen toisiinsa. Ohjelmassa on myös luvattu toimia sähkön verotuksen alentamiseen silloin, kun sähköä käytetään lämpöjärjestelmän ”raaka-aineena”. On toivottavaa, että verouudistus tehdään mahdollisimman pikaisella aikataululla, jotta ala pääsee tosissaan viemään kehitystä eteenpäin. Aikaa ei ole hukattavana”, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Fingrid luo mahdollisuuksia

Fingrid luo edellytyksiä yhteiskunnan sähköistymiselle ja energiajärjestelmien sektorikytkennälle kehittämällä sähkön kantaverkkoa. Yhtiön tavoitteena on investoida pohjoisen ja etelän välisiin siirtoyhteyksiin siten, että Suomi voi säilyä yhtenä sähkökaupan hinta-alueena.

Vahva kantaverkko mahdollistaa uusia investointeja sähköntuotantoon. Investointimahdollisuuksien lisäksi Fingrid luo toimijoille mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille uudentyyppisillä joustavilla tavoilla. Fingridin näkemyksen mukaan markkinaehtoinen lähestymistapa mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kannustaa kipeästi tarvittaviin uusiin innovaatioihin.

Seuraa Fingrid Current -päivää 5.11. klo 13.00 alkaen webcastingissa

Sektorikytkennän tuomiin mahdollisuuksiin keskittyvää Fingrid Current -päivää voi seurata myös webcastingin välityksellä. Tilaisuus alkaa tiistaina 5.11.2019 klo 13.00: https://prospectumlive.com/event/fingrid_20191105.

Fingrid Current -päivän puheenvuorot:

Tilaisuuden avaus
Jussi Jyrinsalo, johtaja, Fingrid Oyj

Mitä sektorikytkentä tarkoittaa Suomelle?
Karoliina Auvinen, vuorovaikutusjohtaja, Smart Energy Transition, Aalto-yliopisto

Sektorikytkentä sähköjärjestelmän näkökulmasta
Matti Rautkivi, johtaja, Wärtsilä Oyj

How does the Electricity System benefit from Power-to-Gas Coupling?
Ben Voorhorst, Chief Operating Officer, TenneT

Kantaverkko valmistautuu tulevaisuuden sähköjärjestelmään
Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj

Asiakkaan näkökulma kantaverkon kehittämisestä
Timo Honkanen, toimitusjohtaja, Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab, Fingrid Oyj:n neuvottelukunnan puheenjohtaja

Hallituksen eväät puhtaan energiajärjestelmän kehittämiselle
Jari Partanen, valtiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sähköjärjestelmä osana energiajärjestelmää
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428

Sektorikytkentä nivoo energiajärjestelmät yhteen.