;
18.12.2019 14.56
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Sähköpörssien kilpailu käynnistyy maaliskuussa 2020

Sähköpörssien välinen kilpailu on tavoitteena käynnistää Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 10.3.2020. Siitä lähtien toimiluvan saaneilla sähköpörsseillä on mahdollisuus toimia Suomessa vuorokausimarkkinoilla. Kilpailun käynnistyminen lisää markkinatoimijoiden vaihtoehtoja kaupankäyntipalvelujen hankintaan. Muutos on askel kohti Euroopan sähkömarkkinoiden syvempää integraatiota.

EU:n lainsäädäntö mahdollistaa kilpailun Euroopan sähköpörssien välillä. Asiasta on säädetty kapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan eurooppalaisessa suuntaviivassa.

Pohjoismaissa on tavoitteena käynnistää sähköpörssien välinen kilpailu vuorokausimarkkinoilla 10.3.2020 alkaen. Tästä päivästä alkaen toimiluvan saaneilla sähköpörsseillä on lupa toimia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Uusia sähköpörssejä tulee markkinoille toimijoiden omien aikataulujen mukaan.

Markkinatoimijoille kilpailun käynnistyminen tarjoaa lisää vaihtoehtoja kaupankäyntipalvelujen hankintaan. Jatkossa markkinatoimijoilla on mahdollisuus valita, missä sähköpörssissä he haluavat tukkumarkkinoilla toimia.

Hanketta ovat valmistelleet pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Energinet, Statnett ja Svenska kraftnät, pohjoismainen käytönsuunnittelutoimisto Nordic RSC sekä kolme viranomaisten hyväksymää sähkömarkkinaoperaattoria; Nord Pool, EPEX SPOT ja Nasdaq.

Muutoksen myötä Pohjoismaista tulee Keski-Euroopan jälkeen toinen alue Euroopassa, jossa mahdollistetaan sähköpörssien välinen kilpailu eurooppalaisen verkkosäännön mukaisesti.

Tiedotamme hankkeen edistymisestä ja aikataulun mahdollisesta tarkentumisesta alkuvuoden aikana.

Lisätietoja:

Juha Hiekkala, Fingrid, puh.  040 553 9898

Satu Viljainen, Fingrid, puh. 040 707 1511