;
11.2.2019 15.11
Sähköjärjestelmä

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa säilyi korkeana vuonna 2018

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus pysyi kokonaisuutena erinomaisella tasolla ja oli siirretyn energian määränä 99,9999 prosenttia.

Siirtovarmuusprosentti kuvaa kantaverkossa kulutukseen siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. Häiriöiden vuoksi kulutukseen toimittamatta jäänyt sähköenergia oli 52 MWh.

Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli vain 1,5 miljoonaa euroa. Pikajälleenkytkennät mukaan lukien haitan arvo oli 3,6 miljoonaa euroa, mikä on pienin arvo kymmeneen vuoteen.

Fingridin verkon häiriöistä aiheutui keskimäärin 12 minuutin sähkötön aika liittymispisteisiin. Häiriöiden lukumäärä oli 189 kpl ja häiriöistä Fingridin asiakkaille aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli keskimäärin 0,12 kpl. Luku ei sisällä pikajälleenkytkentöjä.

Merkittävin liittymispisteiden keskeytysaikaa nostanut tapahtuma oli Fingridin Olkiluodon sähköasemalla tapahtunut tulipalo 18.7.2018, jossa 400 kilovoltin virtamuuntaja vaurioitui. Tulipalon sekä sähköaseman korjaustöiden vuoksi Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt 1 ja 2 eivät voineet syöttää sähköä kantaverkkoon.

Voimalaitosten tuotantoa jäi laskennallisesti vastaanottamatta kantaverkkoon 58,4 GWh. Poikkeuksellisen suuri luku johtuu Olkiluodon tulipalon lisäksi Kaltimon kiskojännitemuuntajan tulipalon seurauksista 26.3.2018. Laskennassa oletetaan, että tuotantoteho ilman häiriökeskeytystä olisi pysynyt samana. Vastaanottamatta jääneen energian laskennallinen haitta VOH oli 3,1 M€.

Fingrid varoitti 19.7.2018, että sähkön kotimainen tuotanto ja tuonti eivät mahdollisesti riitä kattamaan sähkönkulutusta. Sähköpulatilanteeseen ei kuitenkaan jouduttu.

Lisätiedot verkkosivuillamme osiossa Sähkön siirtovarmuus:
https://www.fingrid.fi/sahkon-siirtovarmuus

 

Lisätiedot:

asiantuntija Markku Piironen, puh. 030 395 4172