;
11.9.2019 10.00
Sähkömarkkinat

Pohjoismainen selvitys tarjousalueiden määrittämisestä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt selvittävät yhdessä sähkön tarjousaluerakennetta. Sen jälkeen, kun alan sääntelyviranomaiset ovat arvioineet ja hyväksyneet mahdolliset vaihtoehdot, kantaverkkoyhtiöt analysoivat ne tarkemmin ja järjestävät tarvittavat julkiset kuulemiset. Selvityksen lähtökohtana on, että Suomi on yksi tarjousalue ja Suomessa on kaikkialla yksi sähkön tukkuhinta.

– Pohjoismaiden tarjousalueiden määrittämistä kannattaa tarkastella säännöllisesti ja yhteisillä periaatteilla, sanoo Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka. Pohjoismaiden sähköjärjestelmät ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Hyvin ja yhdenmukaisesti toimivat sähkömarkkinat mahdollistavat sekä luotettavan sähköjärjestelmän tarpeisiin vastaamisen että tehokkaan siirtymisen ilmastoystävällisempään energian tuotantoon ja kulutukseen.

Pohjoismainen selvitys noudattaa uusia eurooppalaisia määräyksiä, jotka vaativat kantaverkkoyhtiöitä tekemään tarjousalueselvityksen metodologian ja ehdotuksen mahdollisista vaihtoehtoisista tarjousalueista. Ehdotuksia tarkastellaan alueellisessa tarjousalueselvityksessä käyttämällä yhteistä metodologiaa. Jatkossa tarjousalueiden tarkasteluita on tehtävä säännöllisesti.

Yhteisen eurooppalaisen metodologian kehittäminen tarjousalueiden määrittämistä varten on meneillään. Kantaverkkoyhtiöiden on esitettävä ehdotuksia vaihtoehtoisista tarjousalueista tarkempaa tarkastelua varten. Suomen osalta ei esitetä vaihtoehtoisia tarjousalueita ja näin Suomi on mukana tarkastelussa yhtenä tarjousalueena. Selvityksen lähtökohtana on siis, että Suomi on yksi tarjousalue ja Suomessa on kaikkialla yksi sähkön tukkuhinta.

Menetelmäehdotus ja arvioitavat tarjousaluevaihtoehdot jätetään viranomaisten arvioitavaksi lokakuussa. Jos ehdotukset hyväksytään, kantaverkkoyhtiöt tekevät yksityiskohtaisen selvityksen, jonka on valmistuttava vuoden kuluessa. Mahdollisten tarjousaluemuutosten osalta pidetään tarvittavat konsultaatiot ja järjestetään julkinen kuuleminen. Tämän jälkeen esitykset jätetään kansalliselle sääntelyvirastolle.

– Toivomme, että markkinoiden sidosryhmät käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja antavat oman palautteensa tarjousalueiden mahdollisesta uudelleenmäärittämisestä. Konsultaatioprosessista annetaan lisää tietoa, kun viranomaiset ovat käyneet läpi esitetyt vaihtoehdot, Asta Sihvonen-Punkka kertoo.

Suunnitelman mukaan päätökset mahdollisista muutoksista maiden tarjousalueisiin tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Suomen tarjousalueet:
Erikoisasiantuntija Risto Kuusi, Fingrid, puh. +358 303 954 122