;
16.8.2019 13.32
Lehdistötiedotteet, Projektit

Merkittäviä investointeja kantaverkkoon

Kantaverkkoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden sähköjärjestelmän tarpeita. Tänään 16. elokuuta allekirjoitettiin urakkasopimukset liittyen Metsälinja-hankkeeseen ja Oulujoen alueen sähköverkon modernisointiin. Metsälinja lisää merkittävästi kantaverkon siirtokykyä pohjoisetelä -suunnassa ja edesauttaa Suomen pitämistä yhtenä sähkökaupan hinta-alueena. 1950-luvulla rakennettua käyttöikänsä loppua lähestyvää Oulujoen alueen sähköverkkoa uudistetaan vuosien 2019–2023 aikana.

Fingridin Metsälinjaksi nimetty 400 kilovoltin siirtoyhteys lisää merkittävästi pohjois-eteläsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia Suomessa. Siirtoyhteys edesauttaa Suomen pitämistä yhtenä hinta-alueena ja mahdollistaa puhtaasti tuotetun energian liittämisen kantaverkkoon. Noin 300 kilometrin pituinen Metsälinja rakennetaan nykyisten voimajohtojen paikalle tai rinnalle, ja sen reitti kulkee Petäjävedeltä Haapaveden kautta Muhokselle. Metsälinja on jaettu useampaan osuuteen. Destia Oy valittiin toteuttamaan näistä kaksi, ja sopimus urakoista allekirjoitettiin tänään.

Metsälinja-kokonaisuuden sisällä on useita erillisiä sähköasemahankkeita, joita rakennetaan omina osakokonaisuuksinaan. Metsälinjan pohjoispäässä oleva Pyhänselän sähköasema varmistaa osaltaan Metsälinjan toimintaa. Pyhänselän sähköaseman lisäksi Fingrid kehittää uuden sähköaseman avulla 1950-luvulla rakennettua käyttöikänsä loppua lähestyvää Oulujoen alueen sähköverkkoa. Sähköverkon uudistaminen toteutetaan vuosina 2019 - 2023. Pyhänselän sähköaseman pääurakoitsijaksi (sähköjärjestelmien toimitukset) valittiin Omexom (Infratek Finland Oy), jonka kanssa Fingrid allekirjoitti tänään urakkasopimuksen.

”Nämä allekirjoitetut, merkittävät sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa muodostavat tukevan selkärangan kantaverkon kehittämiselle osana Metsälinja-kokonaisuutta. Investointitasomme jatkuu edelleen korkeana, reilun 100 miljoonan euron vuositasolla. ”, toteaa Fingridin omaisuudenhallinnasta vastaa johtaja Timo Kiiveri.

Lisätiedot:
Timo Kiiveri, johtaja, omaisuuden hallinta
puh. 040 543 3039

 

Metsälinjan suunnittelusta lisätietoa Fingridin sivuilla:

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/metsalinja

Oulunjoen sähköasemaurakoitten tiedot Fingridin sivuilla:

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/sahkoasemat/oulunjoen-kokonaisuus

 

Destian allekirjoitus 16.8.