;
3.10.2019 13.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Kantaverkkoyhtiöt ovat allekirjoittaneet uuden pohjoismaisen käyttösopimuksen

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet, Fingrid, Statnett, Svenska kraftnät ja Kraftnät Åland ovat allekirjoittaneet sopimuksen pohjoismaisesta käyttöyhteistyöstä (System Operation Agreement).

Sopimukseen on kirjattu yhteiset pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden toimintaperiaatteet pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttöön. Sopimuksella varmistetaan, että yhteispohjoismaisen sähköjärjestelmän toiminta on luotettavaa ja laadukasta, ja että toiminta on linjassa eurooppalaisen velvoittavan sääntelyn kanssa.

Kantaverkkoyhtiöiden toimitusjohtajat toteavat, että uusi käyttösopimus tehostaa pohjoismaista yhteistyötä, yhdenmukaistaa sähköjärjestelmän käytäntöjä Pohjoismaiden välillä ja Euroopassa sekä varmistaa pohjoismaisen energiajärjestelmän käyttövarmuutta energiantuotannon muuttuessa vaihtelevammaksi, uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä ja säätävän sähköntuotannon vähentyessä.

Nyt allekirjoitettuun sopimukseen kuuluu useita liitteitä, joissa tähän mennessä on valmistunut reserviliite. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt viimeistelevät parhaillaan muita liitteitä, jotka liittyvät muun muassa tasehallintaan, käyttövarmuuteen, käytön suunnitteluun, hätätilanteisiin ja käytönpalautukseen sekä siirtokapasiteetin laskentaan. Allekirjoitettu pohjoismainen käyttösopimus korvaa vaiheittain nykyisen käyttösopimuksen sitä mukaa, kun uusia liitteitä saadaan valmiiksi.

Käyttösopimus ja sen liitteet löytyvät ENTSO-E:n verkkosivuilta: Main agreement and LFCR Annex

 

Lisätietoja:

Reima Päivinen, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5160

Tom Tellefsen, Statnett, puh. +47 905 36 827

Erik Ek, Svenska kraftnät, puh. + 46 70 6397793

Klaus Winther, Energinet, puh.  +45 2491 9874

Jan Mörn, Kraftnät Åland, puh. +358 18 539 226