;
27.6.2019 12.46
Sähköjärjestelmä

Fingrid on aloittanut sähköjärjestelmän inertian arvon julkaisun

Fingrid on aloittanut pohjoismaisen sähköjärjestelmän inertian reaaliaikaisen arvon julkaisun yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Uusi aineisto on ladattavissa Fingridin Avoin data -palvelussa ja katseltavissa Fingridin internet-sivuilla.

Inertialla tarkoitetaan sähköjärjestelmän pyöriviin massoihin varastoituneen liike-energian tuomaa järjestelmän kykyä vastustaa muutoksia taajuudessa. Esimerkiksi inertian ollessa pieni suuren sähköntuotantoyksikön äkillinen irtoaminen järjestelmästä aiheuttaa suuren hetkellisen taajuusmuutoksen. Inertian ollessa suuri hetkellinen taajuusmuutos on puolestaan pieni.

Pienen inertian tilanteissa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt joutuvat tällä hetkellä toteuttamaan sopeuttavia toimenpiteitä, kuten rajoittamaan suurimpien ydinvoimayksiköiden tehoa, jotta mahdollisen vian aiheuttama hetkellinen taajuusmuutos ei kasva liian suureksi.

Tulevaisuudessa pienen inertian tilanteita ennakoidaan esiintyvän entistä useammin ja siten inertian merkityksen korostuvan. Jotta pienestä inertiasta johtuvat sähköntuotantoon tai -tuontiin kohdistuvat rajoitukset voitaisiin jatkossa välttää, pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat parhaillaan ottamassa käyttöön uutta nopeaa reservituotetta, nopeaa taajuusreserviä (FFR) pienen inertian tilanteiden hallintaan. Tavoitteena on saada nopea taajuusreservi käyttöön keväällä 2020. Nopeasta taajuusreservistä on tulossa lähiaikoina lisää tietoa Fingridin internet-sivuille, mistä tiedotamme erikseen.

Selaa aineistoa ja lue lisää aineistosta tästä

Tutki aineistoa tarkemmin Fingridin Avoin data -palvelussa

Jo julkaistuun aineistoon tullaan myöhemmin lisäämään historialliset arvot alkaen huhtikuusta 2015.

Lisätietoja:

Mikko Kuivaniemi, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5188

Minna Laasonen, minna.laasonen[at]fingrid.fi, puh. 030 395 5132