;
19.7.2018 09.00
Ajankohtaista, Häiriöt, Lehdistötiedotteet

Päivitetty klo 13.53. Sähkön riittävyys tiukilla Suomessa torstaina 19.7.

Keskiviikkona 18.7.2018 sattuneen Fingridin Olkiluodon sähköaseman virtamuuntajan tulipalon ja sähköaseman korjaustöiden seurauksena Olkiluodon molemmat ydinvoimalaitosyksiköt 1 ja 2 irtosivat verkosta.

---------------------------
Päivitetty klo 13.53: Sähköjärjestelmän tasapaino on päivän mittaan pysynyt hyvällä tasolla. Sähköntuottajat ja -kuluttajat ovat osallistuneet aktiivisesti tilanteen tasapainottamiseen ja naapurimaista on saatu lisää sähköä. Fingrid ei ole joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia. Korjaustyöt Olkiluodon sähköasemalla jatkuvat. Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran
kello 16 jälkeen.

Päivitetty klo 11.27: Lisätty tietoa tapahtumien kulusta faktalaatikkoon.

Päivitetty klo 11.07: Korjaustyöt Olkiluodon sähköasemalla ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, voimalaitoksia syöttävät yhteydet kantaverkkoon pyritään saamaan käyttöön tämän päivän aikana.

Päivitetty klo 9.35: Fingridin arvion mukaan sähkö riittää Suomessa eikä sähköpulaan jouduta, jos kantaverkko ja käynnissä olevat tuotantolaitokset eivät vikaannu. Tilannetta on pystytty korjaamaan yhteistyössä markkinatoimijoiden kanssa lisäämällä sähkön tuotantoja ja vastaavasti vähentämällä sähkönkulutusta. Sähköä tuodaan Suomeen myös naapurimaista.
--------------------------

Klo 9.00 julkaistu uutinen:
Kotimainen tuotanto ja sähkön tuonti eivät mahdollisesti riitä kattamaan sähkönkulutusta. Tilanteen vaatiessa Fingrid varautuu käynnistämään varavoimalaitoksia.

Fingrid on pyytänyt sähkömarkkinatoimijoita ja jakeluverkonhaltijoita varautumaan tilanteeseen, joka tarkoittaa, että sähköpula on mahdollinen. Suomen kantaverkko toimii muilta osin ongelmitta. Korjaustöitä vikaantuneen sähköaseman korjaamiseksi jatketaan voimalaitosten palauttamiseksi mahdollisimman nopeasti kantaverkkoon.

Lisätietoja tilanteen etenemisestä saa Fingridin internet sivuilta www.fingrid.fi ja Fingridin Twitter-tililtä (Fingrid_oyj).

Lisätietoja:
valvomopäällikkö Arto Pahkin, puh. 0400 756 146

Viestinnän yhteystiedot medialle: viestinta@fingrid.fi, viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja puh. 0400 773 181

Faktalaatikko:

18.7.2018 klo 8.38: Fingridin Olkiluodon sähköaseman 400 kilovoltin virtamuuntaja vaurioitui ja aiheutti asemalla tulipalon
18.7.2018 klo 8.57: Tapahtuman seurauksena Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksikkö irtosi sähköjärjestelmästä
18.7.2018 klo 21.39:  Sähköaseman korjaustyöt päästiin aloittamaan iltapäivällä tulipalon sammuttamisen jälkeen. Korjaustöiden aikana  Olkiluoto 1 -ydinvoimalaitosyksikkö irtosi sähköjärjestelmästä.

Sähköpulan hallintaan liittyvät tilanteet jaotellaan vakavuuden mukaan kolmeen tasoon:

1. Sähköpula mahdollinen (kiristynyt tehotilanne) on kyseessä silloin, kun ennusteiden perusteella on ennakoitavissa, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena

2. Sähköpulan riski suuri (tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä.

3. Sähköpula (vakava tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin.