;
17.12.2018 14.22
Sähköjärjestelmä

Muutoksia Fingridin Venäjän yhteyksien tariffeissa

Fingridin Venäjän 400 kilovoltin yhteyden dynaamiselle tariffille otetaan käyttöön tuntikohtainen kattohinta 7 €/MWh 1.1.2019 alkaen. Rajatariffille lasketaan tunneittain tariffin arvo, kuten tähänkin asti, mutta tuntikohtainen tariffi leikataan kattohinnan osoittamaan arvoon. Muuten 400 kilovoltin tariffi pysyy entisellään: ei-huipputunneilla käytettävä kerroin knoncap pysyy arvossa 0,1 ja huipunaikainen kerroin kcap arvossa 0,0.

Fingridin verkkoon liittyvien 110 kilovoltin Venäjän rajayhteyksien järjestelmämaksu laskee arvoon 2,1 €/MWh 1.2.2019 lähtien.

Lisätiedot:

Risto Lindroos, Fingrid Oyj, puh. 040 501 9996