;
28.3.2018 13.01
Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Järvi. Muut hallituksen jäsenet ovat Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti, sekä uudeksi hallituksen jäseneksi valittu Päivi Nerg. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkona enintään 68.470,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 25.050,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 173.518.010,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on 48.700,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17.820,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 123.420.140,00 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen erän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen erä on määrältään enintään 19.770,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7.230,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 50.097.870,00 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen, jonka mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Työjärjestyksen mukaisesti yhtiön kolme äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa ovat nimenneet nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Helena Tarkka, Jukka Reijonen ja Erkko Ryynänen. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419