;
25.10.2018 09.30
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1. - 30.9.2018: Erinomaisia tuloksia

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja.

Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla 2017, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

  • Fingridin tammi-syyskuu on sujunut jonkin verran odotuksia paremmin.
  • Katsauskauden liikevaihto oli 624,6 (476,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta 147,7 (125,0) miljoonaa euroa.
  • Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.

 

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen: Maailmanluokan tehokkuus mahdollistaa edulliset siirtohinnat

Edistämme asiakkaidemme ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä pitämällä siirtohinnat edullisina. Siirtohintamme ovat jo nyt halvimpien joukossa eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden vertailussa. Yhtiön alkuvuoden positiivinen tuloskehitys, erinomainen kustannustehokkuus, suunnitelmallinen ja maltillinen investointitahti sekä ennakoitu lievä sähkön kulutuksen kasvu antavat meille mahdollisuuden alentaa siirtomaksuja keskimäärin kahdeksan prosenttia vuoden 2019 alusta alkaen.

Heinäkuista vakavaa häiriötä lukuun ottamatta Suomen kantaverkko on toiminut alkuvuonna luotettavasti. Fingridin Olkiluodon sähköaseman vikaantumisen seurauksena heinäkuussa Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt eivät pystyneet syöttämään sähköä kantaverkkoon. Sähköntuottajat ja -kuluttajat osallistuivat aktiivisesti tilanteen tasapainottamiseen ja naapurimaista saatiin lisää sähköä, eikä tilanne johtanut sähköpulaan.

Pääkaupunkiseudun sähkönsaannin turvaamiseksi haemme aivan uudenlaista toimintamallia, missä Helsingin kaupunki, alueen jakeluverkkoyhtiö Helen Sähköverkko ja Fingrid aikovat toteuttaa yhteistyössä pääkaupunkiseudun sähkönsyöttöä palvelevan ja maankäyttöä helpottavan infrahankkeen. Tähän liittyen Fingrid varautuu rakentamaan uuden 400 kilovoltin kaapeliyhteyden Länsisalmesta Viikinmäkeen siten, että se olisi käytössä jo vuonna 2025.

Tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä on monipuolinen, joustava ja kustannustehokas. Onnistuakseen se vaatii paljon uutta tekniikkaa ja tapoja toimia. Osana murrosta rakennamme sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon datahubia, jonne kerätään kaikkien sähkönkäyttäjien tiedot Suomessa. Järjestelmän rakentaminen on suuritöinen uudistus Fingridille ja koko toimialalle. Järjestelmä tehostaa kuluttajamarkkinoita ja tuo uudenlaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Syyskuussa jätetty hallituksen esitys niin sanotusta datahub-laista mahdollistaa datahubin käyttöönoton vuonna 2021. Datahubilla on keskeinen rooli, kun sähkömarkkinoilla siirrytään nykyisestä yhden tunnin markkinajaksosta viiteentoista minuuttiin.

Fingrid valittiin maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöksi kansainvälisessä energia-alan brändikilpailussa CHARGE 2018:ssa. Kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa Branding Energy -seminaarin yhteydessä Islannissa. Kilpailun tuomaristo arvosti erityisesti Fingridin selkeitä ydinviestejä, innovatiivisuutta ja monopoliyhtiön poikkeuksellista asiakas- ja ulospäinsuuntautuneisuutta.

Avainluvut

M€

1−9/18

1−9/17

muutos %

1−12/17

Liikevaihto

624,6

476,7

31,0

672,0

Liikevoitto*

147,7

125,0

18,2

175,9

Voitto ennen veroja

160,2

115,4

38,8

163,7

Kauden voitto

127,5

92,2

38,3

130,8

Investoinnit, brutto

64,1

81,8

-21,6

111,1

Liiketoiminnan nettorahavirta**

160,9

101,7

58,3

125,8

Korollinen nettovelka

1 008,3

1 024,6

-1,6

998,9

Taseen loppusumma

2 064,2

2 129,7

-3,1

2 113,3

Omavaraisuusaste %

34,8

35,7

 

37,8

* Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta

** Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen

 

  • Liikevaihtoa kasvatti merkittävästi tasesähkön myynnin kasvu. Taseselvityksen hoitaa eSett Oy ja se raportoidaan nykyisin kokonaan ulkoisena liikevaihtona. Vastaava muutos näkyy myös tasesähkön kustannuksissa.
  • Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta parani rajasiirtotuottojen kasvettua Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä, ja lisääntyneen sähkönkulutuksen kasvattaessa kantaverkkosiirron tuottoja.

 

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

  • Suomessa kulutettiin sähköä tammi-syyskuussa 64.0 (62.3) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 50.5 (48.9) terawattituntia, mikä oli 76.3 (76.7) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 48.2 (47.3) terawattituntia, mikä oli 75.3 (76.0) prosenttia Suomen kulutuksesta.
  • Tammi-syyskuun aikana Fingridin verkossa oli kaksi merkittävää häiriötä. Olkiluodon sähköaseman 400 kilovoltin virtamuuntaja vaurioitui 18.7. tulipalossa, jonka seurauksena Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt eivät pystyneet syöttämään sähköä kantaverkkoon. Fingridin 110 kilovoltin voimajohdolla Inkoo-Karjaa oli 27.9. noin puoli tuntia kestänyt johtovika, jonka vaikutuspiirissä oli noin 8 600 taloutta.
  • Fingrid julkaisi kantaverkon laajuutta koskevan nimeämispäätöksen muutospäätöksen 6.7.2018. Muutospäätös koskee Fingridin 31.3.2015 julkaisemaa kantaverkon laajuutta koskevaa nimeämispäätöstä valvontajaksolle 2016 – 2019.
  • Fingrid Datahub Oy teki 14.6.2018 hankintapäätöksen datahub-järjestelmän toimittajasta ja järjestelmän toimittajaksi valittiin CGI Suomi Oy. Hankinnan arvo on 41,9 miljoonaa euroa. Suomen hallitus antoi eduskunnalle 20.9.2018 esityksen sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahub otetaan käyttöön vuonna 2021.
  • Fingrid valittiin syyskuussa Islannin Reykjavikissa maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöksi kansainvälisessä energia-alan brändikilpailussa CHARGE 2018:ssa.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fingrid Oyj ilmoitti 3.10.2018, että se laskee vuoden 2019 kantaverkkomaksuja keskimäärin kahdeksan prosenttia. Maksujen alentamisen mahdollistavat alkuvuoden 2018 positiivinen tuloskehitys, erinomainen kustannustehokkuus, maltillinen investointitahti ja ennakoitu lievä sähkön kulutuksen kasvu. Siirtomaksut ovat Suomessa eurooppalaisesti vertaillen hyvin edullisia. Fingridin toiminta on vakaalla pohjalla ja näin ollen kantaverkkohinnoittelun odotetaan pysyvän tulevaisuudessakin vakaana.

Yhtiö ei ole muuttanut tulosohjeistustaan puolivuosikatsauksessa 14.8.2018 annetusta.

Lisätietoja:

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
+358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

 

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

 Fingrid välittää. Varmasti.