;
16.6.2017 12.20
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Tarjouspyyntö osallistumisesta Olkiluoto 3 voimalaitoksen järjestelmäsuojaan 2018-2020

Fingrid Oyj (Fingrid) toteuttaa yhteistyössä Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) kanssa järjestelmäsuojan, joka Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikön (OL3) irtauduttua äkillisesti kantaverkosta kytkee välittömästi irti erikseen sovittavia kuormia siten, että kantaverkkoon kohdistuva tehomuutos on enintään 1300 MW.

Uutista on päivitetty 5.7.2017 ja lisätty liitteisiin dokumentti Järjestelmäsuojan tarjouspyyntöön vastaanotetut kyselyt

OL3 on valmistuessaan merkittävästi suurempi kuin aiemmat sähköntuotantoyksiköt sen nettosähkötehon ollessa 1 600 megawattia. Suomen sähköjärjestelmä kestää enintään 1 300 megawatin suuruisen tuotantolaitoksen vikaantumisen. Fingrid ja TVO ovat sopineet järjestelystä, jolla laitosyksikkö voidaan liittää sähköjärjestelmään. Teknisesti järjestely tarkoittaa sitä, että OL3 laitosyksikön irrotessa verkosta teollisuuskulutusta irtikytketään siten, että sähköjärjestelmän kannalta häiriö pysyy sallitun 1300 megawatin rajoissa. Toimintavarman ja erittäin nopean järjestelmäsuojan toteuttaminen on sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitämisen edellytys.

Pyydämme tarjouksia irtikytkettävien kuormien osallistumisesta Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan ajalle 1.8.2018 - 30.11.2020. Tarjouspyyntömateriaali on liitteenä.

Tarjous on toimitettava Fingridille 4.8.2017 klo 16:00 mennessä tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätietoja antavat tarvittaessa kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo puh. 030 395 5181 ja asiantuntija Laura Ihamäki puh 030 395 5166.

Liitteet: 
Tarjouspyyntö irtikytkettävän kuorman osallistumisesta Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan

Fingridin ja Myyjän välinen sopimus osallistumisesta järjestelmäsuojaan sekä sopimuksen liite 3 
                                                                          
TVO:n ja Myyjän välinen sopimus lisäkompensaatiosta sekä sopimuksen liite 1

Tarjouslomake

Lisätty 5.7.2017:
Järjestelmäsuojan tarjouspyyntöön vastaanotetut kyselyt