;
15.9.2017 12.30
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Kansainväliset uutiset

Fingrid ei luovu kansallisesta päätösvallasta pohjoismaisessa yhteistyössä - sähkömarkkinoiden pelisääntöjen kehittäminen yhdessä tärkeää

Fingrid on tänään 15.9. antanut vastauksensa Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden kesäkuussa tekemään ehdotukseen uudesta sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen eli tasehallinnan mallista. Ehdotus sisältää esitykset tasehallinnasta ja päätöksentekomallista. Fingrid ei voi hyväksyä Suomen ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden kanssa ristiriitaista ehdotusta, johon sisältyvä päätöksentekomalli on lainvastainen. Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin edustajat ovat jatkaneet kesäkuussa alkaneita neuvotteluita tiiviisti viime viikkojen aikana, mutta Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöt eivät ole perääntyneet tekemästään ehdotuksesta. Fingrid on valmis kehittämään Euroopan Unionin lainsäädännön mukaisesti uusia pelisääntöjä markkinoille, joilla sähkön tuotanto ja kulutus tasapainotetaan.

 
Norjan ja Ruotsin ehdottama päätöksentekomalli on lainvastainen

Fingrid kertoi tiedotteessaan 6.9. ja jo aiemmin kesäkuussa, että Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät ja Norjan kantaverkkoyhtiö Statnett ehdottavat uutta mallia pohjoismaisen sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen. Esitys pitää sisällään päätöksentekomallin, jossa Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöt saisivat vallan päättää sähköjärjestelmän hallinnasta ja siihen liittyvistä säätösähkö- ja reservimarkkinoiden pelisäännöistä Suomessa ja Tanskassa. Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöt hoitaisivat tämän jälkeen keskeisen osan Suomen ja Tanskan sähköjärjestelmän toiminnasta. Pohjoismaiset energiaviranomaiset ovat todenneet ehdotetun päätöksentekomallin Euroopan Unionin lainsäädännön vastaiseksi ja Suomen energiaviranomainen lisäksi Suomen lainsäädännön vastaiseksi. Fingrid ei voi hyväksyä lainvastaista ehdotusta.

Fingrid kutsuu pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt yhteistyöhön kehittämään markkinaehtoista mallia

Fingrid kehittää aktiivisesti uusia pelisääntöjä markkinoille, joilla sähkön tuotanto ja kulutus tasapainotetaan. Fingridin näkemyksen mukaan toimintaa on kehitettävä tasavertaisessa yhteistyössä kantaverkkoyhtiöiden kesken. Tämän ohella Fingrid pitää tärkeänä asiakkaiden, markkinatoimijoiden ja viranomaisten osallistumista kehitystyöhön. Mahdollisten uusien ratkaisujen on edistettävä sähkömarkkinoita, turvattava kustannustehokkaasti käyttövarmuus sekä täytettävä siirtoverkkojen käyttöä ja tasehallintaa koskevan Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimukset.

”Pidämme tärkeänä, että jatkossakin kantaverkkoyhteistyö perustuu tasavertaisuuteen, luottamukseen ja solidaarisuuteen. Yhteistyön on luotava edellytyksiä tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille”, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo. Fingrid on halukas kehittämään pohjoismaista kantaverkkoyhteistyötä näiden periaatteiden pohjalta.

Euroopan Unionin tuoreen lainsäädännön vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti Fingrid kutsuu pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt yhteistyössä kehittämään tasehallintaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428

Johtaja, markkinat Asta Sihvonen-Punkka, puh. 050 573 9053

Liitteet:

 

Fingridin asiakaskirje verkkosivuilla 6.9.

 
 
SANASTOA:
 
Sähkömarkkinoiden kehittäminen: Fingridillä on lainsäädäntöön perustuva velvoite kehittää sähkömarkkinoiden toimintaa. Tavoitteena on edistää Euroopan sähkömarkkinoiden yhtenäisyyttä varmistamalla, että maiden väliset rajasiirtoyhteydet ovat mahdollisimman tehokkaasti sähkömarkkinoiden käytössä. Markkinasäännöt luovat muun muassa yhtenäiset toimintatavat pitkän ja lyhyen aikavälin sähkötuotteiden ja reservien rajakauppaan.
 
Reservimarkkinat: reservimarkkinoilla tarkoitetaan Fingridin ylläpitämiä markkinoita sähköjärjestelmän reserveille sähkön tuotannon ja kulutuksen reaaliaikaiseen tasapainottamiseen. Näitä ovat esimerkiksi taajuusohjatun häiriöreservin ja käyttöreservin markkinat.
 
Säätösähkömarkkinat: säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan lähes reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä sähköjärjestelmän tarpeen mukaan. Ylössäätö tarkoittaa tuotannon lisäämistä tai kulutuksen vähentämistä. Alassäätö tarkoittaa tuotannon vähentämistä tai kulutuksen lisäämistä.
 
Tasehallinta: Fingrid vastaa Suomen sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta eli tasehallinnasta.