;
15.12.2015 13.05
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Säätösähkömarkkinoita valmistellaan lisääntyvään eurooppalaiseen yhteistyöhön

Pohjoismaiset kantaverkonhaltijat, Fingrid, Energinet.dk, Statnett ja Svenska kraftnät ovat päättäneet aloittaa hankkeen yhteisen koordinoidun tasehallinta-alueen (Coordinated Balancing Area, CoBA) perustamiseksi. Tasehallinta-alueen perustaminen tehostaa pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita ja valmistaa markkinoita muiden alueiden kanssa lisääntyvään yhteistyöhön sekä markkinaintegraatioon.Tasehallinta-alueen perustamisella varaudutaan EU:n tasehallinnan verkkosäännön (Network Code on Electricity Balancing) voimaantuloon. Työ tasehallinta-alueen perustamiseksi aloitetaan nyt, muutokset ennakoidaan otettavan käyttöön vaiheittain seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lue lisää kantaverkonhaltijoiden yhteisestä tiedotteesta.

Lisätietoja antavat:
Markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala, +358 30 395 5108
Sähkömarkkina-asiantuntija Mikko Heikkilä, +358 30 395 5113