Ylös- ja alassäädön hinta

Viimeksi tilatun ylössäädön hinta

Viimeksi tilatun ylössäädön hinta Suomessa julkaistaan vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Suomi on omana säätöalueenaan ja
  • vapaaehtoisia ylössäätötarjouksia on Suomessa jäljellä alle 150 MW.

 

Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä, eli säätösähköä tarpeen mukaan. Ylössäätö voi olla tuotannon lisäystä tai kulutuksen vähennystä ja hinta ylössäädölle märäytyy kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen mukaan.

Tilanteissa, joissa Fingrid on aktivoinut säätösähköä muuhun kuin tasehallinnan tarpeisiin (ns. erikoissäätö), voi julkaistu hinta poiketa lopullisesta säätösähkön hinnasta.

Viimeksi tilatun alassäädön hinta

Viimeksi tilatun alassäädön hinta Suomessa julkaistaan vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Suomi on omana säätöalueenaan ja
  • vapaaehtoisia alassäätötarjouksia on Suomessa jäljellä alle 100 MW. 

 

Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä, eli säätösähköä tarpeen mukaan. Alassäätö voi olla tuotannon vähennystä tai kulutuksen lisäystä ja hinta alassäädölle märäytyy halvimman käytetyn alassäätötarjouksen mukaan. Tilanteissa, joissa Fingrid on aktivoinut säätösähköä muuhun kuin tasehallinnan tarpeisiin (ns. erikoissäätö), voi julkaistu hinta poiketa lopullisesta säätösähkön hinnasta.

Tilanteessa, jossa rajasiirtoyhteydet Suomen ja Pohjoismaiden välillä ovat täydessä käytössä, muista Pohjoismaista ei voi tuoda enempää säätösähköä. Tällöin voidaan hyödyntää vain suomalaisia säätösähkötarjouksia. Tämä tarkoittaa, että Suomi on omana säätöalueenaan.