;

Ylös- ja alassäädön hinta

Ylös- ja alassäädön hinta

Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä, eli säätösähköä tarpeen mukaan. Ylössäätö voi olla tuotannon lisäystä tai kulutuksen vähennystä ja hinta ylössäädölle määräytyy kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen mukaan. Alassäätö voi olla tuotannon vähennystä tai kulutuksen lisäystä ja hinta alassäädölle määräytyy halvimman käytetyn alassäätötarjouksen mukaan.

Säätösähkön määrät ja hinnat julkaistaan käyttötunnin päättymisen jälkeen löytyy sivuiltamme tästä.

Viimeksi tilatun ylös- ja alassäädön hinta

Viimeksi tilatun ylös- tai alassäädön hinta Suomessa julkaistaan reaaliajassa vain, kun Suomi on omana säätöalueenaan ja Suomesta on tilattu säätöjä. Suomi toimii omana säätöalueenaan ylös- ja alassäätötilanteissa, kun rajasiirtoyhteydet Suomen ja Pohjoismaiden välillä ovat täydessä käytössä. Tällöin muista Pohjoismaista ei voida tuoda tai muihin Pohjoismaihin ei voida viedä enempää säätösähköä ja Suomessa voidaan hyödyntää vain suomalaisia säätötarjouksia.

Tilanteissa, joissa Fingrid on aktivoinut säätösähköä myös muuhun kuin tasehallinnan tarpeisiin (ns. erikoissäätö), voi julkaistu hinta poiketa lopullisesta säätösähkön hinnasta.

Viimeksi tilatun ylös- ja alassäädön hinnat Avoimessa Datassa:

Viimeksi aktivoidun ylössäätötarjouksen hinta, reaaliaikainen julkaisu

Viimeksi aktivoidun alassäätötarjouksen hinta, reaaliaikainen julkaisu