;

Tehotasapaino

Lisätietoa tehotasapainosta täydennyksenä sähköjärjestelmän tila -kuvaan.

Tiedot perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin.

Tuotantovaje/ylijäämä kuvaa Suomen tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa tuonnit ja viennit huomioon ottaen. Se lasketaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisen nettotuonnin/viennin ja kuluvalle tunnille sovitun tuonti/vientiohjelman erotuksena. Kumulatiivinen tuotantovaje/ylijäämä on erotuksesta kuluvan tunnin aikana syntynyt energia.

Etumerkkisääntö: tuotantovaje-, ylijäämä +

Aikapoikkeama on vaihtosähköverkon taajuuden mukaan käyvän kellon ja sähköverkon taajuudesta riippumattoman vertailukellon aikaero sekunteina.