;
30.1.2024 15.20
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut laskevat 1.3.2024

Fingrid laskee tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.3.2024 alkaen. Laskun syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten aleneminen.

Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu laskee 1.3.2024 alkaen 1,33 euroon megawattitunnilta. Maksua pystytään alentamaan, koska tasepalvelumaksuilla katettavat reservikustannukset ovat alentuneet. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan. Nykyinen volyymimaksu on 1,5 euroa megawattitunnilta.

Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Tämä vastuu hoidetaan tasepalvelulla. Tasepalvelumaksuilla katetaan valtakunnan tasepalvelun ja tasesähkökaupan toteuttaminen, tasepalveluun liittyvien järjestelmien ja prosessien kehitys sekä voimajärjestelmän reserveistä aiheutuvia kustannuksia. Tasesähkön ostosta ja myynnistä tasepoikkeamien hallintaan maksetaan energiaperusteisesti.

Voimajärjestelmän reserveillä ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja sähkön laatu tavoitetasolla. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen näitä reservejä, joita hankitaan eri reservimarkkinapaikoilta niin Suomesta kuin Pohjoismaista.

Sähkömarkkinatilanteiden muutokset, reservien markkinahinnan vaihtelut ja energiamurroksen vaatima kasvava reservivolyymien hankinnan tarve lisäävät vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua tasepalvelun kustannuksissa. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan lisätä tarjontaa ja laajentaa markkinoita maantieteellisesti. Tasesähkön hintaan vaikuttaa merkittävästi kulloinkin saatavilla oleva voimajärjestelmän säätökapasiteetti ja tasevastaavien tasepoikkeaman suuruus.

Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan ja maksuja tarkistetaan kattamaan muutokset toiminnan kustannuksissa.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi tai senttiä/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 1,33 €/MWh = 0,00133 €/kWh = 0,133 snt/kWh.