;
27.6.2024 13.26
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Taajuusohjatun häiriöreservin ja manuaalisen taajuudenpalautusreservin alassäätötuotteiden hankintamääriä nostetaan

Taajuusohjatun häiriöreservin ja manuaalisen taajuudenpalautusreservin alassäätötuotteiden hankintamääriä nostetaan 1.7.2024 alkaen. Reservien hankintamääriä nostetaan vastaamaan sähköjärjestelmän tarpeisiin tuotannon ja kulutuksen vaihtelun lisääntyessä.

Fingrid nostaa manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) alassäätötuotteen hankintamäärän 400 megawatista 450 megawattiin 1.7. alkaen. Hankintamäärän suuruuteen vaikuttaa sähköjärjestelmän sen hetkinen mitoittava vika, joten hankintamäärä voi kesän rajasiirtoyhteyksien keskeytysten aikana olla ajoittain pienempi kuin suurin hankintamäärä.

Manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) alassäätökapasiteetin varmistaminen aloitettiin 11.1.2023 tuntitason säätökapasiteettimarkkinalta. Fingridin tavoitteena on kapasiteettimarkkinan avulla varmistaa riittävästi reserviä alassäätösuuntaan tilanteisiin, joissa sähkön tuotanto ylittää kysynnän. Hankintamäärää arvioidaan tulevaisuudessa hankintatarpeen ja tarjonnan mukaan. Fingridin tavoitteena on kasvattaa hankinta noin 650 megawattiin vuoden 2024 aikana.

Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) alassäätötuotteen hankintamäärää kasvatetaan 1.7. alkaen 240 megawatista 250 megawattiin. Fingrid käy reservikapasiteetista kauppaa myös pohjoismaisesti. Kun tarjonta on Suomessa hyvällä tasolla, kapasiteettia voidaan myydä myös muiden Pohjoismaiden tarpeeseen.

Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuote otettiin Pohjoismaissa käyttöön vuoden 2022 alussa. Reservin tarve Pohjoismaissa on enimmillään 1 400 MW, josta Fingridin osuus on noin 280 MW. Markkinaehtoisen hankinnan määrää lisätään vaiheittain. Seuraavan kerran hankintamäärää arvioidaan vuoden 2024 neljännelle kvartaalille. Fingridin tavoitteena on kasvattaa reservin hankinta noin 280 megawattiin vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja:

mFRR: Otso-Ville Rinne, Fingrid Oyj
FCR-D: Taneli Leiskamo, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi