;
17.1.2024 14.14
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Reservimarkkinaehdot vahvistettu – kaupankäyntimahdollisuudet aFRR-kapasiteettimarkkinalla Suomen ja Ruotsin välillä laajenevat

Energiavirasto on vahvistanut reservimarkkinoiden ehdot ja edellytykset aFRR-, FCR- ja FFR-reserveille 16.1.2024. Fingrid ottaa ehdot käyttöön kaksivaiheisesti:

17.2.2024 astuu voimaan tarjousten käsittely (kappale 7.2), joka mahdollistaa siirtokapasiteetin varaamisen aFRR-kapasiteettimarkkinalle Pohjois-Ruotsin tarjousalueen (SE1) ja Suomen tarjousalueen (FI) välillä siirtosuunnassa Ruotsista Suomeen. Tähän siirtosuuntaan voi varata enintään 5 % siirtokapasiteetista aFRR-kapasiteettimarkkinalle, ja Fingrid on velvoitettu toimittamaan raportin tämän muutoksen vaikutuksista sähkön vuorokausimarkkinoille kolmen kuukauden tarkastelujaksoissa.

Rajakapasiteetin varaaminen siirtosuunnassa Ruotsista Suomeen mahdollistaa aFRR-alassäätökapasiteetin myymisen Suomesta muualle Pohjoismaihin, ja aFRR-ylössäätökapasiteetin ostamisen muualta Pohjoismaista Suomeen. Rajakapasiteetin varaaminen siirtosuunnassa Suomesta Ruotsiin säilyy ennallaan ja on enintään 10 % siirtokapasiteetista.

29.5.2024 saatetaan voimaan muut Energiaviraston päätöksen ehdot ja edellytykset. Voimaantulopäivämäärä riippuu Fingridin liittymisestä eurooppalaiselle aFRR-energiamarkkinalle PICASSOon, ja päivämäärää tarkistetaan tarvittaessa. aFRR-ehdoissa on kuvattu aFRR-energiamarkkinan säännöt ja tarvittavat muutokset kapasiteettimarkkinan sääntöihin. Fingridin ehdotuksesta (+/- 10 000 euroa/MWh) poiketen Energiavirasto on vahvistanut aFRR-energian maksimi- ja minimihinnoiksi +/- 15 000 euroa/MWh. aFRR-energian hinta tulee osaksi tasepoikkeaman hinnoittelua, 30.11.2023 vahvistettujen tasevastaavien ehtojen mukaisesti.

Energiaviraston antama päätös >

17.2.2024 voimaan astuvat aFRR-ehdot >

29.5.2024 voimaan astuvat aFRR-ehdot, FCR-ehdot ja FFR-ehdot

Lisätietoja:

aFRR-ehdot: Tuomas Mattila, Fingrid Oyj
FCR-ehdot: Taneli Leiskamo, Fingrid Oyj
FFR-ehdot: Mikko Haapamäki, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi