;
25.1.2024 13.06
Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen tasevastaavien ehdoista ja edellytyksistä

Fingrid käynnistää kuulemisen tasevastaavien ehdoista ja edellytyksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin 25.2. mennessä.

Fingrid käynnistää kuulemisen valmistelemistaan tasevastaavien ehtojen ja edellytysten muutosehdotuksista. Kuulemisen kohteena ovat seuraavat dokumentit, joiden on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2024 aikana tai vuoden 2025 alussa:

  • Tasevastaavien ehdot ja edellytykset, liite 1: Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot (tunnus: FG-2023/752)
  • Tasevastaavien ehdot ja edellytykset, liite 2: Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen (tunnus: FG-2023/752)


Tasevastaavien ehtojen ja edellytysten muutokset liittyvät 15 minuutin markkina-aikajakson käyttöönottoon vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla ja tuotantosuunnitelmien raportointiin. Keskeiset ehtomuutokset on kuvattu oheisessa taustadokumentissa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin sähköpostitse oheisella lausuntolomakkeella osoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 25.2. Pyydämme otsikoimaan sähköpostin: "Kuuleminen tasevastaavien ehtomuutoksista 1/2024".

Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdot ja edellytykset ja toimittaa ne Energiavirastolle vahvistettavaksi.

Lisätiedot:

Anders Lundberg (Liite 1: Tasehallinnan ehdot), Fingrid Oyj, puh. 030 395 4171
Jani Piipponen (Liite 2: Maksukomponentit), Fingrid Oyj, puh. 030 395 4186
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi