;
25.1.2024 11.00
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon siirtovarmuus viime vuonna mittaushistorian paras

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus oli vuonna 2023 mittaushistorian paras. Myös useat muut kantaverkon tunnusluvut olivat ennätyksellisen hyvät.

Kantaverkon siirtovarmuus kuvaa kantaverkossa kulutukseen siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. Viime vuoden siirtovarmuus oli mittaushistorian paras, 99,99995 %. Useat muutkin kantaverkon tunnusluvut olivat ennätyksellisen hyvät. Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu pysyi edelleen hyvänä.

Ohessa kantaverkon vuoden 2023 tunnuslukuja: (Viiden edeltävän vuoden keskiarvot suluissa.)

  • Kantaverkon siirtovarmuus saavutti kautta aikojen parhaan arvonsa ja oli 99,99995 % (99,99989 %). 
  • Fingridin verkon häiriöiden vuoksi kulutukseen siirtämättä jäänyt sähköenergia oli pienempi kuin kertaakaan aiemmin, 33 MWh (75 MWh).
  • Häiriöistä aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli kautta aikojen pienin, vain 0,05 kpl (0,14 kpl). Häiriöistä aiheutui keskimäärin 0,82 minuutin (4,5 minuutin) sähkötön aika liittymispisteisiin.
  • Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jääneen sähköenergian määrä oli pienempi kuin kertaakaan aikaisemmin, 11 MWh ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta sähköntuottajille tuhat euroa.
  • Järjestelmäminuutti oli kaikkien aikojen pienin, 0,15 min (0,41 min). Yksi järjestelmäminuutti (SM, System Minute) vastaa kaiken siirron keskeytymistä minuutiksi käyttäen laskennassa tehona järjestelmän vuosittaista kulutushuippua.
  • Keskimääräinen keskeytysaika oli kaikkien aikojen pienin, 0,24 min (0,46 min). Keskimääräinen keskeytysaika minuutteina (AIT, Average Interruption Time) lasketaan jakamalla toimittamatta jäänyt sähköenergia järjestelmän keskimääräisellä teholla.
  • Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli 3,6 (4,5) miljoonaa euroa. Lukema on tilastojen kolmanneksi alin.


Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu oli hyvällä tasolla. Taajuus oli vuonna 2023 normaalin alueen (49,9–50,1 Hz) ulkopuolella noin 9 600 minuuttia. Taajuuden laatu alitti 10 000 minuuttia myös edellisvuonna. Eurooppalaisen verkkosäännön asettama yläraja on 15 000 minuuttia ja pohjoismainen tavoite 10 000 minuuttia.

Lisätietoa verkkosivuillamme osiossa Sähkön siirtovarmuus. Sieltä löytyvät myös vuosittaiset Pohjoismaiden ja Baltian vaihtosähköverkon vikatilastot ja rajayhteyslinkkien vika- ja käytettävyystiedot.

Lisätiedot:

Markku Piironen, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4172
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@fingrid.fi