;
24.1.2024 08.27
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkkoyhtiöiden ensimmäinen visio Itämeren merisähköverkoista julkaistu

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E on julkaissut ensimmäiset visiot merisähköverkkojen kehittymisestä vuoteen 2050 asti. Itämeren merituulipotentiaali on valtava. Itämeren meriverkkosuunnitelmassa suurin osa merituulivoimasta liitettäisiin säteittäisillä siirtoyhteyksillä mantereelle, mutta mallinnukset osoittivat myös alustavasti tarpeita merisähköverkoille, jotka yhdistävät sähkömarkkina-alueita ja merituulivoiman tuotantoa.

ENTSO-E kehitti menetelmän meriverkkosuunnitelmien (ONDP, Offshore Network Development Plan) tekemiseen sähkömarkkina-alueita ja merituulivoimaa yhdistävien hybridiyhteyksien kannattavuuden mallintamisen tarpeisiin. Mallinnuksessa ei ole huomioitu mantereen sähköverkon vahvistustarpeita, jotka ovat huomattavia merituulivoimaa liitettäessä. Vuodesta 2026 alkaen meriverkkosuunnitelmat yhdistetäänkin joka toinen vuosi tehtäviin sähköverkon eurooppalaisiin kymmenvuotissuunnitelmiin (TYNDP, Ten Years Network Development Plan).

”Meriverkot edellyttävät kansainvälistä verkkosuunnittelua. Maa- ja meriverkot tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena, jotta verkon vahvistustarpeista saadaan kattava kuva”, johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä toteaa.  

Itämeri on yksi viidestä meriverkkojen suunnittelualueesta. Meriverkkosuunnitelmat pohjautuvat valtioiden alustaviin merituulivoimatavoitteisiin, joiden mukaisesti Itämeren merituulivoimatuotanto olisi 70 gigawattia vuoteen 2050 mennessä. Itämeren meriverkkosuunnitelma koostuu alkuvaiheessa pääosin suoraan merituulivoimaa liittävistä siirtoyhteyksistä. 2030-luvun lopulla hybridiyhteyksien osuus kasvaa, mutta edelleen suurin osa merituulivoimatuotannosta liitetään suoraan kotimarkkinalle. Suomen osalta suunnitelmaan muodostui 2040-luvulle neljä hybridiyhteyttä, jotka yhdistivät Selkämeren ja Ahvenanmaan eteläpuolen merituulivoiman tuotantoalueita Keski-Ruotsiin ja Viroon. 

Eri markkina-alueita ja merituulivoiman tuotantokeskittymiä yhdistävät hybridiyhteydet vaativat toteutuakseen myös sähköverkkoteknologian kehittymistä. Mallinnustulokset ovat vahvasti riippuvaisia teknologian kehitysoletuksista sekä kustannuskehityksestä. Itämerellä vuoteen 2050 mennessä 70 gigawatin merituulivoiman liittämiseksi vaadittavien investointien arvioitiin olevan 80 – 90 miljardia euroa.  Summa sisältää sekä säteittäiset että hybridi-merikaapeliyhteydet, mutta ei mantereen puolen sähköverkkojen vahvistustarpeita, joiden arvioidaan olevan myös huomattavia. Yhtenä ratkaistavana jatkoteemana on merisähköverkkojen monikansalliset kustannustenjakoperiaatteet. 

Meriverkkosuunnitelmaraportteihin sekä visualisointityökaluun voi tutustua tarkemmin ENTSO-E:n sivuilla >. 

Lisätietoja: 

Johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289 
Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5113
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

 

Oheiset raportit ENTSO-E:n sivuilla >

ONDP_ENTSO_E.JPG