;
28.5.2024 15.00
Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Huolto- ja rakennustyöt rajoittavat kesällä sähkön siirtokapasiteettia Ruotsin ja Suomen välillä

Pohjois-Suomen ja Ruotsin välisen sähkön rajasiirtoyhteyden siirtokyky on kesällä tavallista pienempi voimajohtojen huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Keskeytyksen aikana tehtävillä muutostöillä ja mittauksilla varmistetaan rajasiirtoyhteyden toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Pohjois-Ruotsin voimajohdoilla suoritetaan rajasiirtoyhteyden luotettavuutta ja toiminnan turvallisuutta parantavia töitä alkukesästä, minkä vuoksi osa Suomen ja Ruotsin välisestä sähkön rajasiirtoyhteydestä on pois käytöstä. Suomesta Ruotsiin sähköä vievän yhteyden siirtokyky on rajoitusten ajan 300 megawattia (tavallisesti 1100 megawattia) ja Ruotsista Suomeen sähköä tuovan yhteyden 200 megawattia (tavallisesti 1200 megawattia). Keskeytysten arvioitu kesto on runsaat kolme viikkoa.

Vastaava rajoitus toistuu heinä-elokuussa, kun Aurora Line -voimajohdon rakennustyöt jatkuvat noin neljän viikon keskeytyksellä. Aurora Line on Fingridin ja Svenska kraftnätin yhdessä toteutettava uusi rajasiirtoyhteys, joka valmistuessaan vuonna 2025 kasvattaa siirtokapasiteettia Suomen ja Ruotsin välillä merkittävästi. Aurora Line -voimajohto on 380 kilometriä pitkä ja se kulkee Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Ruotsin Messaureen asti.

Aurora Linen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi syksyllä 2022 Suomessa. Siirtokyvyn kasvattamisen rinnalla Aurora Line parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja sähköjärjestelmän häiriösietoisuutta Suomen ja Ruotsin lisäksi laajemmin koko Itämeren alueella.

Rajasiirtoyhteyksien rajoitukset lisäävät herkkyyttä sähkön hinnanvaihteluun

Rajakapasiteetin rajoitusten aikana herkkyys sähkön hinnanvaihteluihin kasvaa. Erityisesti hinnanvaihtelu voi olla tavallista suurempaa tilanteissa, joissa on samanaikaisesti useita vaikuttavia tekijöitä kuten vähäinen tai runsas tuulivoiman tuotanto, häiriöitä voimalaitoksissa tai häiriöitä muissa siirtoyhteyksissä.

Pohjanmaalla on lisäksi kesän aikana useita keskeytystöitä kantaverkkoa vahvistavista rakennustöistä johtuen. Niiden aikana tuulivoiman maksimituotantoa joudutaan alueellisesti rajoittamaan enimmillään 2000 megawattia käyttövarmuuden vuoksi.

”Rajasiirtoyhteydet Ruotsiin ja Viroon ovat sähkömarkkinan toiminnan ja Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden kannalta erittäin tärkeitä. Tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa kantaverkkoa rakennetaan kovaa tahtia, mistä aiheutuu myös sähkönsiirtoon rajoituksia ja keskeytyksiä. Fingrid ja Svenska kraftnät tekevät tiivistä yhteistyötä molemmin puolin rajaa, että välttämättömät keskeytykset aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa,” Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala sanoo.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Timo Kaukonen puh. 040 545 2124

Yksikön päällikkö Mikko Piironen puh. 050 599 0141

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi