;
14.3.2024 16.25
Ajankohtaista

Fingridin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Fingrid on tänään 14.3.2024 julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuskokonaisuuden.

Vuosikertomus muodostuu viidestä erillisestä raportista:

  • Hallituksen toimintakertomus
  • Tilinpäätös
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • Palkitsemisraportti
  • Kestävä liiketoiminta ja yritysvastuu

 

Vuosikertomus on luettavissa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://www.fingrid.fi/vuosikertomus

Asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia sähköjärjestelmästä, sen toiminnasta ja tulevaisuuden visioista. Vuosikertomuskokonaisuus antaa selkeän kuvan Fingridin toiminnasta ja tuloksista vuonna 2023 ja kertoo myös yhtiön toimintatavasta ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Kestävä liiketoiminta ja yritysvastuu -raportti kertoo yhtiön strategiasta, asiakassuhteista ja työstä liiketoiminnan eri osa-alueilla. Yritysvastuu-osiossa käsitellään yhtiön toimintaa ilmasto- ja ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmista, sekä onnistumista näillä osa-aluilla. Yritysvastuuraportointi noudattaa kansainvälistä raportointiohjeistoa (Global Reporting Initiativen GRI-standardit) ja tiedot on varmentanut ulkopuolinen riippumaton taho.

Yhtiön hallinnointia koskevista tiedoista Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Palkitsemisraportista löytyy hallinnolliset tiedot yhtiön toiminnasta.

Lisätietoja:

talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, puh. 040 563 3756
viestintäpäällikkö Annemari Backman, Fingrid Oyj, puh. 040 570 8008