;
31.1.2024 12.39
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Hannu Linna, Leena Mörttinen, Jero Ahola ja Anne Jalkala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Jukka Reijonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Nimitystoimikunta täydentää ehdotustaan valittavista hallituksen jäsenistä, kun valintaan vaikuttavat hyväksymisprosessit on saatettu päätökseen, arviolta viimeistään 16.2.2024.

Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Linna valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Hannu Linna, Jero Ahola ja Anne Jalkala ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Leena Mörttinen on riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista, koska hänellä on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1300 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Lisätietoja Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Karri Safo (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Räsänen (nimeäjänä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).

Lisätietoja:

Fingrid, lakiasiainjohtaja Marina Louhija
puh. 040 519 0627