;
8.1.2024 12.28
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingrid investoi uuteen voimajohtoyhteyteen pohjois-eteläsuuntaisen siirtokapasiteetin vahvistamiseksi

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen uuden 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden rakentamisesta Rovaniemeltä Vaalaan. Yhteys kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista sähkön siirtokapasiteettia ja tukee nykyisiä sekä tulevia rajasiirtoyhteyksiä.

Uusiutuva sähköntuotanto lisääntyy Pohjois-Suomessa samalla, kun Etelä-Suomen fossiilinen lämmön- ja sähköntuotanto vähenee ja korvaantuu päästöttömillä ratkaisuilla. Sähkön kulutuksen kasvu, sähköntuotannon väheneminen Etelä-Suomessa ja rajasiirtoyhteyksien vahvistaminen lisäävät tarvetta pohjois-eteläsuuntaiselle sähkön siirtokapasiteetille Suomessa.

Fingrid on tehnyt investointipäätöksen uuden 210 kilometriä pitkän, 400 kilovoltin voimajohdon rakentamisesta Rovaniemen Petäjäskoskelta Vaalan Nuojuankankaalle siirtokapasiteetin vahvistamiseksi.

Voimajohdon rakentaminen aloitetaan 2025 ja voimajohto valmistuu 2027. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös kaksi uutta sähköasemaa. Uusi voimajohto hyödyttää myös Aurora Line 2 -yhteyttä, jonka rakentamista suunnitellaan Suomen ja Ruotsin välille 2030-luvun alkupuoliskolla.

Fingrid toteuttaa kaikkien aikojen suurinta neljän miljardin investointiohjelmaa. Kantaverkkoinvestointien tavoitteena on luoda edellytykset Suomen kilpailukyvylle teollisuuden investoinneissa sekä mahdollistaa Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. Myös sääntely-ympäristön tulee olla verkkoinvestointeihin kannustavaa.

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, +358 30 395 5136